Birštono savivaldybės administracija skelbia konkursą Birštono savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato administratoriaus (pareigybės lygis – A2, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8), dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms eiti

Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės veiklą;
 3. išmanyti Savivaldybės institucijų struktūrą, žinoti Tarybos komitetų sudėtį ir kompetenciją, Administracijos struktūrą, jos padalinių kompetenciją;
 4. gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 5. mokėti rusų ir anglų arba vokiečių kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti kompiuterio programomis – MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 7. būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, gebėti bendrauti komandoje.

Tarybos ir mero sekretoriato administratorius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

Su pareigybės aprašymu galima susipažinti Birštono savivaldybės interneto puslapyje www.birstonas.lt skiltyje Struktūra ir kontaktai – Darbuotojų kontaktai – Tarybos ir mero sekretoriato administratorius.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2019 m. lapkričio 19 d. turi pateikti Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui (Jaunimo g. 2, Birštonas, 209 arba 212 kab.) šiuos dokumentus:

 1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija apie atrankos laiką;
 2. gyvenimo aprašymą;
 3. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

Atrankoje į Tarybos ir mero sekretoriato administratoriaus pareigas bus naudojamas atrankos metodas – praktinė užduotis ir pokalbis.

Išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje adresu: Jaunimo g. 2, Birštonas, 209 arba 212 kab., tel. (8 319) 56 409, (8 319) 62 001 el. p. vilma.klebauskiene@birstonas.lt; ausra.slavinskiene@birstonas.lt

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai