Birštone vyko civilinės saugos Savivaldybės lygio funkcinės pratybos

Lapkričio 28 d. Birštone vyko civilinės saugos Savivaldybės lygio funkcinės pratybos. Pratybų tema – „Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos valdymas neplanuoto komunalinių paslaugų nutraukimo vartotojams Birštono savivaldybėje ir Birštono mieste metu“. Pratybose dalyvavo Birštono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) nariai ir UAB ,,Birštono vandentiekis“ atstovai. Pratybų tikslas – patikrinti ir tobulinti Savivaldybės administracijos ir kitų įstaigų pasirengimą valdyti Savivaldybės lygio ekstremaliąsias situacijas, gebėti keistis informacija apie ekstremaliąją situaciją.
Pratybų metu sukurta situacija apie  teroro aktą, įvykdytą UAB „Birštono vandentiekis“ nuotekų valymo valykloje, nuotekos skandina teritoriją, kyla pavojus, kad teršalai pasieks Nemuno upę, sugadinta elektros tiekimo infrastruktūra, pažeistas stacionarus generatorius. Taip pat nepataisomai sugadinti siurbliai, sugriautas avarinis išleidimas į Nemuną, nuotekos pradėjo telktis Birštono miesto gatvėse, vanduo yra užnuodytas nuodingomis medžiagomis.
Savivaldybės ESOC nariai apmokyti priimti atitinkamus sprendimus dėl žmogiškųjų ir materialinių išteklių pasitelkimo bei atlikti įvairias kitas situacijos užduotis. Nariai tariamai ruošė pranešimus dėl gyventojų informavimo ir perspėjimo, teikė informaciją visuomenei per žiniasklaidos priemones, skelbė apie padėtį Savivaldybės interneto svetainėje, „Facebook“ paskyroje, telkė materialinius ir žmogiškuosius išteklius ekstremaliosios situacijos dėl neplanuoto komunalinių paslaugų nutraukimo vartotojams Birštono savivaldybėje ir Birštono mieste metu, organizavo gyventojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu, pasirūpino kitomis priemonėmis. Visa surinkta informacija ir kiti gautų sąlygų įvykdymo dokumentai buvo pateikti pratybų vadovui bei pratybų vertintojams.
Pratybas stebėjo Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė (Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkė) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento Prienų skyriaus vedėjas Almiras Skiauteris. Pratybas vertino Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vedėjo pavaduotojas Saulius Bajarūnas ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyr. specialistas Adolfas Dembinskas.
Pratybų metu įgyta naudingos patirties, analizuojant ir vertinant Savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl kilusio potvynio, Savivaldybės ESOC nariai įgijo praktinių įgūdžių, sprendžiant pateiktas užduotis, analizavo savo darbo trūkumus.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai