Įgyvendinus projektą, Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ – patrauklesnis

Birštono savivaldybės administracija kartu su Birštono lopšeliu-darželiu „Giliukas“ įgyvendino projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Birštono savivaldybėje“. Projekto vertė – 200.271,35 Eur, iš jų ES lėšos – 170.230,64 Eur, VB lėšos – 15.020,35 Eur, SB lėšos – 15.020,36 Eur. Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos veiklos efektyvumą, atnaujinant ir modernizuojant ugdymo įstaigos infrastruktūrą.
Birštono lopšelyje-darželyje „Giliukas“ atnaujintos ir modernizuotos dvi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos, ugdymo grupėms priskiriamos erdvės (priėmimo, nusirengimo patalpos, tualetai, prausyklos ir kitos patalpos), įsigyti baldai, įranga.
Įgyvendinus projektą, padidintas Birštono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos veiklos efektyvumas, pagerinta ugdymo paslaugų kokybė, šiuolaikiškai ir moderniai įrengtos vaikų ugdymosi erdvės. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018–2020 m.

Birštono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai