Informacinis pranešimas apie Žemės sklypo (1201/0003:166 Birštono m. k. v.), esančio Birštono sav., Birštono m., B. Sruogos g. 5, detaliojo plano koregavimą

2020-09-25

Informuojame apie supaprastinta tvarka atliekamas viešinimo procedūras šio parengto teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD):

Žemės sklypo (1201/0003:166 Birštono m. k.v.), esančio Birštono sav., Birštono m., B. Sruogos g. 5, detaliojo plano, kuris patvirtintas Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. AV-131 “Dėl teritorijos prie VšĮ “Tulpės” san. naudojamų pastatų Birštone, Birutės ir B. Sruogos gatvėse, detaliojo plano tvirtinimo”, koregavimas.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-12-20-161

Planuojama teritorija: žemės sklypas B. Sruogos g. 5, Birštone, kadastro Nr. 1201/0003:166, plotas: 0.2995 ha.

TPD pagrindas: Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-20 įsakymas Nr. AV-064 “Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo”; 2020-03-12 įsakymas Nr. AV-090 “Dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo, planavimo tikslų ir detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo”;

TPD uždavinai: Žemės sklypo (1201/0003:166 Birštono m. k.v.), esančio Birštono sav., Birštono m., B. Sruogos g. 5, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, naudojimo būdo keitimas iš “visuomeninės paskirties teritorijos” į “komercinės paskirties objektų teritorijos”.

Planavimo procese SPAV atliekamas nebus (nereikalingas), kocepcija nerengiama.

TPD organizatorius: Birštono savivaldybės administracija, Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel. (8 319) 65555, [email protected], atstovaujama Administracijos direktorės Jovitos Tirvienės.

TPD iniciatorius: UAB „Razeta“, k. 305363962, B. Sruogos g. 5, LT-59209 Birštonas – pagal Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, 2020-03-23, Nr. (11.18)-ĮS-073; TPD rengimo procese TPD iniciatorių atstovauja projektų vadovė Nijolė Tuleikienė, pagal 2020-02-18 įgaliojimą.

TPD rengėjas: UAB „Planuotojai“, įm. k. 133890311, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 8 37 209260, [email protected]

TPD projekto vadovas: Nijolė Tuleikienė, Vasario 16-osios g. 8-6, LT-44250 Kaunas, tel. 8 698 84139, [email protected]

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2020-09-30 iki 2020-10-14 (10 darbo dienų) TPDRIS www.tpdris.lt (numeris sistemoje K-VT-12-20-161), Birštono savivaldybės interneto svetainėje www.birstonas.lt bei TPD rengėjo patalpose, Vasario 16-osios g. 8-6, Kau

Vieša ekspozicija nuo 2020-09-30 iki 2020-10-14 (10 d. d.): Birštono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, Jaunimo g. 2, Birštone, ir Birštono seniūnijos patalpose, Birštono g. 14, LT-59219 Birštone.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (LRV 2013-12-18 nutarimo redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPD organizatoriui ar TPD iniciatorių atstovaujančiam TPD rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt nuo 2020-09-30 iki 2020-10-14, nurodant pasiūlymą teikiančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas, jas patvirtinantys įrodymai.

Atsižvelgiant į suvaržymus dėl COVID-19 viruso, norint detaliau susipažinti su parengtais sprendiniais, rekomenduojame rašyti projekto vadovei [email protected] ir pageidaujantiems bus atsiųsti sprendiniai elektroniniu būdu.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po TPD viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta, per 10 darbo dienų gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

  1. Pranešimas apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą
  2. Aiškinamasis raštas
  3. Sprendinių brėžinys
  4. Inžinerinių komunikacijų brėžinys

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai