Informacija apie parengtus pagalbinio ūkio paskirties pastatų Birštono sav., Birštono sen., Nečiūnų k., Gryšios g. 10,  projektinius pasiūlymus

2020-10-13

Informuojame, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Pagalbinio ūkio paskirties pastatų 4I1p, 5I1m, 6I1ž, 8I1ž Birštono sav., Birštono sen., Nečiūnų k., Gryšios g. 10,  projektiniai pasiūlymai

 DATA 2020-10-13
 ADRESAS Birštono sav., Birštono sen., Nečiūnų k., Gryšios g. 10
OBJEKTO PAVADINIMAS Pagalbinio ūkio paskirties pastatų 4I1p, 5I1m, 6I1ž, 8I1ž Birštono sav., Birštono sen., Nečiūnų k., Gryšios g. 10, rekonstravimo projektas
PROJEKTO RENGĖJAS Projektuotojas, Projekto vadovas  – Rytis Kuzminskas, Prienai, Jaunystės g. 2, el. p. [email protected], tel. 8 652 86 068
STATYTOJAS E. V.
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI INFORMACIJA
Informacinis pranešimas   Projektiniai pasiūlymai
VIEŠO SUSIRINKIMO DATA
2020-10-30 15:00Birštonas, Jaunimo g. 2Birštono savivaldybės salė, 1 aukštas

Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu nustatyta tvarka. Transliacijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/activate?code=heS47xYWsBL550vK-EyMjtascIqSz0r9JTp9shsBE_U.BQkAAAF1DI5bPgAnjQATcnl0aXNhcm

NoQGdtYWlsLmNvbQEAZAAAFlBxcklSSEpqUTNxM0dVTEIxOUJ4X2c

AAAAAAAAAAAAA&fr=signup

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai