Svarbi informacija brandos egzaminus laikysiantiems eksternams

Informuojame, kad Birštono savivaldybėje 2021 metais brandos egzaminų pagrindinės ir pakartotinės sesijos laikotarpiu bazine mokykla yra paskirta Birštono gimnazija (Kęstučio g. 29).

Asmenys, turintys brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą, Švietimo ir mokslo ministerijos raštą dėl užsienyje įgyto išsilavinimo/kvalifikacijos pripažinimo, tai yra, eksternai, gali laikyti pageidaujamus brandos egzaminus bazinėje mokykloje. Eksternas pasirinktą egzaminą gali laikyti pagrindinės ar pakartotinės sesijos metu.

Prašymą iki lapkričio 24 dienos pateikia (informacija iš Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo):

12.1. mokinys – savo mokyklos direktoriui;

12.2. buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, direktoriui. Kartu su prašymu būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Pažymą apie turėtų įsiskolinimų likvidavimą (jeigu jie likviduoti kitoje mokykloje) mokyklos direktoriui privalu pateikti iki ugdymo plane nustatytos ugdymo proceso 12-osioms (gimnazijų IV) klasėms pabaigos. Reorganizuotos, likviduotos mokyklos buvęs mokinys – mokyklos, turinčios teisę jam išduoti brandos atestatą, direktoriui; laisvės atėmimo vietoje mokymosi pasiekimų pažymėjimą gavęs buvęs mokinys prašymą teikia savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens paskirtos mokyklos vadovui;

12.3. eksternas – bazinės mokyklos direktoriui iki lapkričio 24 dienos.

Daugiau informacijos čia

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai