Lapkričio 20 d. Birštono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Lapkričio 20 d., penktadienį, vyko nuotolinis Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.
Posėdžio metu Taryba nusprendė patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Birštono vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Gyventojams geriamojo vandens tiekimo kaina sumažėtų apie 9,3 proc. Kainos perskaičiuotos gavus rekomendacijas iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos.
Taryba nusprendė  patvirtinti UAB „Birštono vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, nustatant vidutinę pardavimo kainą apskaitos prietaisui per mėnesį, sąrašą. Pasikeitus Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikai, geriamojo vandens apskaitos prietaisus pirkimo ir pardavimo vietose (įvade, butuose ar kitose patalpose (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, teikiantys geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros paslaugas. UAB „Birštono vandentiekis“, skaičiuodamas geriamojo vandens apskaitos prietaisų vidutinę pardavimo kainą mėnesiui, turi turėti Savivaldybės tarybos patvirtintus minėtų paslaugų kainų dydžius. Paslaugos teikėjas, įrengęs vartotojui geriamojo vandens apskaitos prietaisus, vėliau juos eksploatuos, kas 6 (šešis) metus atliks metrologinę patikrą, skaičiuos nusidėvėjimo sąnaudas.
Taryba pritarė sprendimui patvirtinti Birštono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo reikalavimų ir jo skelbimo Savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašą. Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-187 patvirtintas Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo, leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo Birštono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas, kurio 7 punkte išvardytos 6 kapinės – „7. Birštono savivaldybės teritorijoje yra veikiančios Škėvonių (Ivoniškių kaime) ir Nemajūnų kaimų kapinės; riboto laidojimo – Gudakalnio kaimo kapinės, neveikiančios – Birštono miesto, Naudžiūnų ir Žemaitkiemio kaimų kapinės.“. Naujai priimtu sprendimu pagal nustatytą tvarką bus sudarytas kapinių Sąrašas ir jis bus skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.birstonas.lt.
Posėdžio metu Taryba nusprendė suteikti Birštono miesto centriniam parkui Vytauto Jurgio Meškos parko pavadinimą ir įsteigti dr. Vytauto Jurgio Meškos premiją asmenims, pasižymėjusiems kurortologijos srityje. Birštono gyventojai buvo kviečiami balsuoti ir teikti siūlymus dėl garsaus kurortologo, birštoniečio, dr. Vytauto Jurgio Meškos vardo įamžinimo Birštono savivaldybėje. Visi apklausos dalyviai siūlė suteikti Birštono miesto centriniam parkui Vytauto Jurgio Meškos parko pavadinimą.
Taip pat Taryba pritarė sprendimui patvirtinti Birštono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles. Patvirtintos, atnaujintos pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės bus aiškesnės, lengviau suprantamos pareiškėjams, kaip tvarkyti, prižiūrėti ir saugoti želdinius.
Posėdžio metu Taryba nusprendė pritarti Birštono viešosios bibliotekos Lietuvos kultūros tarybai teikiamiems projektams, finansuojamiems Kultūros rėmimo fondo lėšomis:
„Interaktyvūs sprendimai – pažinimui ir atradimams“ (Programa „Atminties institucijos“, planuojama projekto vertė – 10 061,00 Eur. Reikalinga bendrojo finansavimo dalis – 1006,00 Eur;
„Kūrybiniai susitikimai po liepa“ (Programa „Tolygi kultūrinė raida“),  planuojama projekto vertė – 4410,00 Eur. Reikalinga bendrojo finansavimo dalis – 1890,00 Eur;
„Literatūriniai vakarai po žvaigždėtu vasaros dangum“ (Programa „Tolygi kultūros raida“), planuojama projekto vertė – 5215,00 Eur). Reikalinga bendrojo finansavimo dalis 2235,00  Eur.
Taryba pritarė Birštono kultūros centro Lietuvos kultūros tarybai teikiamiems programai „Tolygi kultūrinė raida“ projektams, finansuojamiems Kultūros rėmimo fondo lėšomis:
Sakralinės muzikos festivalis „Gaudete, Birštonas“, planuojama bendra projekto  vertė – 4000,00 Eur, 30 proc. iš Savivaldybės biudžeto – 923,00 Eur;
VII akordeono muzikos festivalis „Birštonas – 2021“, planuojama bendra projekto  vertė – 6000,00  Eur, 30 proc. iš Savivaldybės biudžeto – 1384,00 Eur;
Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis – kūrybinė laboratorija „Jausmų sala“, bendra projekto  vertė – 6000 Eur, 30 proc. iš Savivaldybės biudžeto – 1384,00 Eur.

Visą posėdžio įrašą galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą

https://www.youtube.com/watch?v=BQgpO7JWejE

Birštono savivaldybės informacija

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai