Patvirtintos Birštono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės – dar daugiau dėmesio planuojama skirti želdiniams

Želdynai gerina miesto estetinį vaizdą, sudaro optimalias gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygas, veikia gyvenamosios aplinkos kokybę. Didėjantis poreikis ir dėmesys kurorto želdynų priežiūrai paskatino Birštono savivaldybės tarybą  patvirtinti želdynų ir želdinių apsaugos taisykles. 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu TS-195 patvirtintomis taisyklėmis reglamentuojama želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, priežiūra, naudojimas Birštono savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje, fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos. Taisyklių tikslas – išsaugoti želdynus ir želdinius kaip kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus estetiškai, ekologiškai, istoriškai užtikrinant gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, jo estetinę, gamtosauginę ir istorinę jo vertę ir  gyventojų teisę, gyvenamosios aplinkos kokybę. Taisyklės galioja visiems Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių savininkams, valdytojams, naudotojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims.
Leidimus saugotiniems želdiniams šalinti, kirsti, genėti, persodinti ar kitaip tvarkyti kaip ir anksčiau išduoda Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrius. Saugotinų medžių ir krūmų būklę, jų vertę nustato Birštono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, vadovaudamasi Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais.
Leidimui gauti želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas suinteresuotas fizinis ar juridinis asmuo pateikia Birštono savivaldybės administracijai motyvuotą, nustatytos formos Prašymą. Daugiabučių namų gyventojai dėl medžių ir krūmų kirtimo ar genėjimo raštu kreipiasi į daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkus ar daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius.  Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo.

Atkreipiame dėmesį, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-183 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti želdinių atkuriamosios vertės įkainiai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ 2 punkte nurodomi medžių atkuriamosios vertės įkainiai (už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą 1 m kamieno aukštyje, o nupjautą medį matuojant kelme), atsižvelgiant į medžių grupę:

– I grupė – 3 eurai;

– II grupė – 6 eurai;

– III grupė – 9 eurai;

– IV grupė – 13 eurų.

Medžių atkuriamosios vertės įkainiai, atsižvelgiant į augimo vietą, didinami:

– botanikos sodų ir kitose dendrologinėse kolekcijose (rinkiniuose), rezervatuose ir arboretumuose augantiems medžiams – 5 kartus;

– istoriniuose želdynuose, valstybinės reikšmės parkuose, miestų centrinėje dalyje, miestų senojo miesto vietose (pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento patvirtintas schemas), miestų ir miestelių parkuose, skveruose augantiems medžiams – 3 kartus;

– kitose (išskyrus įsakymo 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytas) teritorijose miestuose ir miesteliuose augantiems medžiams – 2 kartus;

– kaimų gyvenamųjų vietovių bendro naudojimo teritorijose ir mėgėjiškų sodų teritorijų (ne miesto teritorijoje) bendrojo naudojimo žemėje augantiems medžiams – 1,5 karto.

Su Tarybos sprendimu ir Taisyklėmis galima susipažinti čia

 

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai