Patvirtintas Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Birštono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas

Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad nuo 2020 m. spalio 2  d. yra patvirtintas Laikino atokvėpio paslaugos teikimo ir organizavimo Birštono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašas ir šią paslaugą teikia BĮ Nemajūnų dienos centras.

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims (toliau – Tikslinė grupė), kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – sudaryti sąlygas šeimos nariams, artimiesiems, gyvenantiems kartu su vaiku su negalia ir jį auginantiems, suaugusiu asmeniu su negalia ar nustatytais specialiaisiais poreikiais ir juos prižiūrintiems ir (ar) globojantiems ( toliau Tikslinė grupė) derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su Tikslinės grupės asmens auginimu, priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės Tikslinės grupės asmens priežiūros ir (ar) slaugos.

Laikino atokvėpio paslaugos gavėjas – tikslinės grupės asmuo, kuriam teikiamos specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugos) ir kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra arba slauga.

Kreipimosi tvarka dėl Laikino atokvėpio paslaugos. Dėl laikino atokvėpio paslaugos reikia kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Detalesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, tel.: 8 319 62 019, 8 319 62 010, arba el. paštu [email protected].

Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai