Kovai su prekyba žmonėmis – nuotoliniai mokymai

Vasario 18 d. Birštono savivaldybėje vyko nuotoliniai mokymai „Prekybos žmonėmis prevencija“, kurie numatyti Birštono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos 2021 metų veiklos plane, lektorius Mindaugas Baranauskas, Lietuvos policijos mokyklos Policijos veiklos skyriaus viršininkas. Mokymuose dalyvavo Birštono savivaldybės administracijos direktorė, Jaunimo reikalų koordinatorius, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, Socialinės paramos skyriaus vedėja,  Birštono seniūnijos seniūnas, seniūnaitijų seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, Alytaus AVPK Birštono PK vyresnioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė), policijos rėmėjai, jaunimo erdvės atstovai, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Birštono gimnazijoje, BĮ Nemajūnų dienos centro darbuotojai ir kiti specialistai, kuriems gali tekti bendrauti su nukentėjusiu (galėjusiu nukentėti) nuo prekybos žmonėmis asmeniu.  Mokymuose aptarta prekybos žmonėmis samprata, formos ir situacija Lietuvoje bei Birštono savivaldybėje. Prekyba žmonėmis – tai suaugusiųjų ir vaikų pirkimas, pardavimas ir išnaudojimas. Tai – neigiamą poveikį asmenims, visuomenei ir ekonomikai darantis reiškinys, tai socialinis reiškinys, kuris gali būti įvairių formų. Jis kinta laikui bėgant ir paprastai priklauso nuo paklausos bei prekiautojų žmonėmis išradingumo. Kovos su prekyba žmonėmis formų sąrašas nėra baigtinis, todėl jį gali papildyti naujos išnaudojimo formos, kurioms taikoma prekybos žmonėmis apibrėžtis.

Elgetavimas, vaikų pornografija, moterų išnaudojimas surogatinei motinystei, prekyba vaikais ir kūdikiais įvaikinimo tikslais, priverstinė santuoka, vergiškas darbas, prekyba organais, seksualinis išnaudojimas…ir beveik visada prekeivių taikiniu tampa socialiai pažeidžiami asmenys, dėl šantažo arba prievartos keliu. Tiesiogiai prisidėdami prie nusikaltimų vykdymo, jie yra įbauginami bei šantažuojami ir taip patys pradeda jaustis nusikalstamo pasaulio dalimi, nesuvokdami, kad jie yra tapę prekybos žmonėmis aukomis.

Mokymuose aptartos rizikos, tapti prekybos žmonėmis, veiksniai. Veiksmai, identifikavus prekybos žmonėmis atvejį. Taip pat prekybos žmonėmis nusikaltimų sąvokų turinys ir skirtumai; asmenų, nukentėjusių nuo šių nusikaltimų, nustatymas: nusikaltimų požymiai, nustatymo kriterijai, rizikos faktoriai; nuo prekybos žmonėmis nukentėjusių asmenų psichologija, elgsena, bendravimo su jais ypatumai, jų pagalbos poreikių įvertinimas, skubios pagalbos suteikimas ir siuntimas tolesnei pagalbai suteikti; prekybos žmonėmis nusikaltimų kvalifikavimas ir ikiteisminio tyrimo pradėjimas; įvairių prekybos žmonėmis formų tyrimų atlikimas ir įrodymų surinkimas Lietuvoje ir kitose valstybėse; nukentėjusiųjų ir liudytojų apsauga ir pagalba; turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas nukentėjusiesiems; prekeivių žmonėmis turto nustatymas ir konfiskavimas. Taip pat mokymuose  suteikta naujausia informacija apie naujoves kompleksinės pagalbos prekybos žmonėmis aukoms teikimo srityje ir inovatyvią prevencinę veiklą prieš prekybą žmonėmis Lietuvoje ir užsienyje.

Pagalba prekybos žmonėmis aukai teikiama pagal prekybos žmonėmis aukos gyvenamąją ,tyrimo atlikimo vietą ir pagal poreikį. Pagalbą teikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras, Dingusių žmonių šeimų paramos centras, Šventos Mortos grupė, Tarptautinė migracijos organizacija. Lietuvoje veikia tarptautinė dingusių vaikų telefono linija 116 000.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai