Birštono savivaldybėje veiklą vykdančių darbdavių dėmesiui

Birštono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Gyventojų užimtumo didinimo programos įgyvendinimo Birštono savivaldybėje bei Darbdavių atrankos gyventojų užimtumo didinimo programai įgyvendinti tvarkos aprašais, patvirtintais Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AV-385 (Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. AV-046 redakcija), skelbia Birštono savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančių darbdavių atranką Birštono savivaldybės gyventojų 2021 metų užimtumo didinimo programoje numatytiems darbams vykdyti 2021 metais.

Atrankoje gali dalyvauti Birštono savivaldybės teritorijoje esančios sveikatinimo paslaugų, ugdymo, kultūros ar globos bei kitos Savivaldybei pavaldžios (ir nepavaldžios) įstaigos, seniūnija, įmonės ar bendrovės ir organizacijos bei nustatyta tvarka įregistruoti ūkininkų ūkiai.

Nustatytos formos darbdavių užpildytos paraiškos kartu su įmonės registracijos pažymėjimo kopija užklijuotame voke priimamos Birštono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje (1 a., 109 kab.) arba siunčiamos registruotu paštu adresu Jaunimo g. 2, Birštonas, iki 2021 m. kovo 5 d.,15.00 val.

Gyventojų užimtumo didinimo programa (laikino pobūdžio darbai) bus vykdoma atlikus darbdavių atranką ir pasirašius Laikinų darbų organizavimo ir finansavimo sutartis – nuo 2021 m. kovo 15 d. iki 2021 m. gruodžio 15 d. Dalyvauti programoje planuojama įtraukti iki 8 ieškančių darbo birštoniečių. Laikino pobūdžio darbų trukmė – nuo 1 iki 3 mėnesių.

Išsamesnę informaciją apie darbdavių atranką, paraiškų pateikimą ir kitą su atranka susijusią informaciją suteiks Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Milda Ramanauskienė, tel. (8 319) 62 019, el. p. milda.ramanauskiene@birstonas.lt.

Laikino pobūdžio darbų preliminarus sąrašas, paraiškos dalyvauti atrankoje pavyzdinė forma bei kita su atranka susijusi informacija  čia.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai