Kviečiame SVV subjektus teikti paraiškas paramai iš Birštono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo gauti

Š. m. kovo 26 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinti nauji Birštono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai, kuriais vadovaujantis, Birštono savivaldybės administracija kviečia SVV subjektus teikti paraiškas finansinei paramai gauti.

Finansinė parama SVV subjektams teikiama siekiant sudaryti sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai ir verslumo skatinimui Birštono savivaldybėje. Taip pat finansinė parama teikiama SVV subjektams, patyrusiems finansinių sunkumų dėl ekonominės veiklos ribojimo pandemijos, karantino laikotarpiu.

Finansinė parama teikiama SVV subjektams kompensuoti einamųjų metų ir praėjusių paskutiniųjų vienų kalendorinių metų išlaidas, numatytas Fondo nuostatų 26 ir 27 punktuose.

Vertinant paraiškas, bus atsižvelgiama į šiuos prioritetus:

 • verslo idėjos unikalumas, kuriantis vertę Birštono bendruomenei bei atitiktis Birštono savivaldybės strateginiams dokumentams;
 • naujai kuriamas verslas Birštono savivaldybėje.

Paraiškos bus vertinamos vadovaujantis šiais kriterijais:

 • pareiškėjas sukuria naujas darbo vietas;
 • pareiškėjas numato plėtoti naujus, netradicinius verslus ar ekonominę veiklą;
 • pareiškėjas numato diegti inovacijas versle ar ekonominėje veikloje;
 • pareiškėjas ekonominę veiklą vykdo ne anksčiau nei prieš 2 metus;
 • pareiškėjas, asmuo iki 29 metų amžiaus, atitinkantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 6 punkte apibrėžtą sąvoką;
 • paramos kreipiasi šioms socialinėms grupėms priskiriami asmenys:
 • neįgalieji;
 • auginantys daugiau nei tris vaikus iki 18 metų;
 • pilnametystės sulaukę našlaičiai;
 • ilgalaikiai bedarbiai (asmenys iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai ir asmenys nuo 25 m., kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos).

Paraiškos priimamos iki š. m. balandžio 30 d. (imtinai).

Paraiškos teikiamos Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui, adresu Jaunimo g. 2, Birštonas, 314 kab. arba el. paštu: jurgita.suchockiene@birstonas.lt. Paraiškos, atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu.

 

Birštono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai

Paraiškos forma kompensacijai gauti

Paraiškos forma subsidijai verslo idėjos projekto įgyvendinimui (priedas Nr. 2) (pridedama)

Informacija dėl SVV subjektų rėmimo skelbiama Savivaldybės interneto puslapyje https://birstonas.lt/verslininkams/remimas/ .

Informaciją ir konsultacijas teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Jurgita Suchockienė, tel. 8 319 56 836, 8 603 51 251, el. p. jurgita.suchockiene@birstonas.lt.

 

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai