Būsto pritaikymas vaikams su negalia Birštono savivaldybėje

Birštono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2021 metais organizuoja būsto pritaikymą vaikams su sunkia negalia.

Būstas ir gyvenamoji aplinka gali būti pritaikomas vaikams su sunkia negalia (nebūtinas slaugos poreikis), turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, gali būti perkamos sensorinės priemonės, nurodytos priemonių sąraše, jei jos nenurodytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše. Tai gali būti balansavimo priemonės (batutai, balansavimo pagalvės, trepsėjimo įrenginiai), pasunkintos ir varžančios priemonės (pasunkintos antklodės, liemenės) garso slopinimo įranga, vaizdinės stimuliacijos priemonės (šviesų projektoriai, šviesos pluoštai ir kt.), lietimo taktilinė įranga (smėlio stalai, masažuokliai ir kt.), supimo įranga ir pan. Šioms priemonėms įsigyti būtina gydytojo pažyma.

Laisvos formos prašymai pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia priimami Birštono savivaldybės administracijoje iki 2021 m. birželio 1 d. (imtinai). Prašymas gali būti teikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai raštu arba elektroniniu būdu.

Prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos ir prašomo pritaikyti būsto adresas. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam vaikui. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia:

  • vaiko su sunkia negalia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • neįgaliojo pažymėjimą;
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą neįgaliajam (netaikoma, kai įsigyjamos tik priemonių sąraše nurodytos sensorinės pagalbos priemonės);
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės.

Birštono savivaldybės administracijai iš valstybės biudžeto 2021 metais būstams pritaikyti vaikams su sunkia negalia skirta 375,73 Eur.

Dėl išsamesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Jaunimo g. 2, Birštonas arba tel.: 8 319 62 019, 8 319 62 017, el. paštu parama@birstonas.lt

Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai