Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus) konkursas

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 31 d. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje paskelbtas Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus) konkursas.

Dokumentai priimami per VATIS iki 2022 m. sausio 14 d. imtinai.

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Skelbimo Nr.: 49777
Skelbimo data: 2021-12-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Birštono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (Savivaldybės vyriausiasis inžinierius) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10,00
Pareigybės aprašymas:

Birštono savivaldybės administracijos

Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus

vyriausiojo specialisto (Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus)

pareigybės aprašymas

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. priežiūra ir kontrolė;

4.2. veiklos planavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumas ir atitikties užtikrinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumas ir atitikties užtikrinimas;

6.2. inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumas ir atitikties užtikrinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

16. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

17. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

18. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

19. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

20. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

Funkcijos patvirtintos 2020-05-07 „Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas“ Nr.: XIII-2895.

22. Vykdo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnyje nurodytas funkcijas

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

24. Vykdo statinių naudojimo priežiūrą..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupės ar lygiavertis aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis inžinerinis išsilavinimas;

25.2. darbo patirties sritis – profesinė patirtis einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas arba darbo teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse patirtis;

25.3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;

26. Atitikimas kitiems reikalavimams:

26.1. atitikti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

27.1. vertės visuomenei kūrimas – 3 lygis;

27.2. organizuotumas – 3 lygis;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3 lygis;

27.4. analizė ir pagrindimas – 3 lygis;

27.5. komunikacija – 3 lygis.

28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3 lygis.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonai:  + 370 5 27 18 216; + 370 672 86 671
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šventaragio g. 2
Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai