Informacinis pranešimas apie Poilsio paskirties pastato „Royal Spa Residence“-1a. SPA bendrojo naudojimo patalpų ir naujo priestato prie esamo baseino statybos projektinius pasiūlymus

2022-01-11 

Informuojame, kad vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Poilsio paskirties pastato „Royal Spa Residence“-1A.SPA bendrojo naudojimo patalpų ir naujo priestato prie esamo baseino statybos projektiniai pasiūlymai:

Data 

2022-01-11 

ADRESAS 

Birštonas, Pakalnės g. 3

OBJEKTO PAVADINIMAS 

Poilsio paskirties pastato „Royal Spa Residence“-1A.SPA bendrojo naudojimo patalpų ir naujo priestato prie esamo baseino statybos projektas

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PARENGUSIO ASMENS AR JO ĮGALIOTO ATSTOVO (-Ų) DUOMENYS

Algirdas Norkūnas, Šermukšnių g. 3, 01106 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 699 16 440

STATYTOJAS 

UAB „Royal SPA Hotel“, 304461841

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

INFORMACIJAInformacinis pranešimas   Projektiniai pasiūlymaiVIEŠO SUSIRINKIMO DATA2022-01-28 17:00

Viešas susirinkimas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos būdu, nuoroda prisijungimui.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai