Bendruomeninių organizacijų dėmesiui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl 2022 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“ nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – priemonė) įgyvendinimui Birštono savivaldybei skirta 2936,00 Eur.
Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.
Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. (6.4.E.)-AVE-00141 „Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšos skirtos priemonei įgyvendinti proporcingai pagal Birštono miesto ir seniūnijos teritorijose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių:

  1. Birštono miesto teritorijai – 2123,00 Eur;
  2. Birštono seniūnijos teritorijai – 755,00 Eur;
  3. Priemonės administravimui – 58,00 Eur.

Paskelbus kvietimą teikti paraiškas priemonės įgyvendinimo konkurse, paraiškas galės teikti Birštono miesto ir Birštono seniūnijos teritorijose veikiančios bendruomeninės  organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas.

 

Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai