Projektas Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0001 „Darnaus judumo Birštono mieste plano parengimas“ (2016–2017 m.)

   

   
  Projektas „Darnaus judumo Birštono mieste plano parengimas“

  Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0001

   

  Bendra projekto vertė – 14750 Eur.

  ES lėšos – 12537,50 Eur.

  SB lėšos –2212,50 Eur.

  Projekto įgyvendinimo trukmė 2016–2017 m.

   

  Birštono savivaldybė rengia Darnaus judumo Birštono mieste planą, kurio tikslas – gerinti susisiekimo sąlygas Birštono miesto ir Birštono vienkiemio gyventojams bei kurorto svečiams visomis transporto priemonėmis, teikiant prioritetą ekologiškam ir bevarikliam transportui. Plano rengimo metu buvo apklausti gyventojai apie jų kasdienius keliavimo Birštono mieste ir Birštono vienkiemyje įpročius, kryptis, kelionės metu sugaištą laiką ir kitus aktualius rodiklius, išanalizuota esama Birštono miesto ir Birštono vienkiemio susisiekimo infrastruktūra, transporto srautai ir rūšys, eismo priemonių greičiai bei kiti darnaus judumo plano rengimui svarbūs parametrai.

  Parengtas darnaus judumo Birštono mieste planas turės išanalizuoti šias temines sritis: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas, miesto logistika, transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų diegimo mieste poreikio vertinimas ir numatyti šių teminių sričių įgyvendinimui reikalingą veiksmų planą iki 2020 metų su įgyvendinimo priemonėmis. Taip pat bus parengtas judumo variantų iki 2030 metų planas.

  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

  Viešinimo plakatas
   Projektas „Darnaus judumo Birštono mieste plano parengimas“

   

  Susisiekimo ministerija pritarė parengtam Birštono miesto darnaus judumo planui

   

  Birštono savivaldybė parengė darnaus judumo Birštono mieste planą, kuriuo siekiama skatinti alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto priemonių panaudojimą mieste, tobulinti eismo organizavimą mieste, užtikrinti eismo saugumą, susisiekimą viešuoju ir bevarikliu transportu tarp miesto ir Birštono vienkiemio gyvenvietės, gatves pritaikyti specialiuosius poreikius turintiems žmonėms, senjorams bei mažus vaikus turinčioms šeimoms. Darnaus judumo plane yra parengtas veiksmų planas iki 2020 m., kuriame nurodytos priemonės kaip pasiekti užsibrėžtų tikslų ir kokie galimi Birštono miesto darnaus judumo variantai iki 2030 m.

  Darnaus judumo Birštono mieste planas buvo pristatytas Susisiekimo ministerijos darnaus judumo mieste plano komisijai, kuri 2017 m. rugsėjo 21 d.pritarė šiam planui ir jo įgyvendinimui numatytoms priemonėms.

  Darnaus judumo Birštono mieste planą ir susijusius dokumentus galima atsisiųsti čia:

  Esamos situacijos analizės ataskaita

  Teminių dalių analizės ataskaita

  Judumo variantai ir veiksmų planas

  Darnaus judumo Birštono mieste schemos:

  Bendras brėžinys

  Bevariklio transporto skatinimo schema

  Eismo saugumo schema

  Spec. poreikių žmonių infrastruktūros schema

  Stovėjimo aikštelės ir elektromobilių įkrovimo prieigos

  Viešojo transporto schema

  Birštono savivaldybės Tarybos sprendimas

  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai