Prašymai, tvarkos, licencijos

  Licencijos, leidimai, prašymai
  Įmonių, turinčių Birštono savivaldybės išduotas ir galiojančias licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sąrašas

  Įmonių, turinčių Birštono savivaldybės išduotas ir galiojančias licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, sąrašas

  Informacija apie išduotus leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Birštono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose.

  okėtojams taikomos vienai prekybos vietai, šiais atvejais:

  4.1.1. tautodailininkų sąjungos nariams, asmenims turintiems Tautinio paveldo sertifikatą, kulinarinio paveldo sertifikatą arba tradicinio amatininko statusą (renginio metu rinkliava mažinama 50 proc.);

  4.1.2. ūkininkams, prekiaujantiems savo ūkyje (užauginta) pagaminta produkcija, (renginio metu vietinė rinkliava mažinama 50 proc.);

  4.1.3. bendrojo lavinimo įstaigų ir meno mokyklos mokiniams – savo  rankų darbo gaminiais (renginio metu atleidžiami nuo vietinės rinkliavos);

  4.1.4. neįgaliesiems ir pensininkams (renginio metu vietinė rinkliava mažinama – 50 proc.).

  Pastaba. Pažymėjimai, kurie išduodami nustatytam laikotarpiui, turi būti pateikti taip, kad matytųsi galiojimo laikotarpis.

   

  1. VIENKARTINIŲ LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMAS

  5.1. Asmenys, norintys įsigyti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba Birštono savivaldybės viešosiose vietose  (toliau – Licencija)  kurorto šventės metu vyksiančioje mugėje nuo 2022 m. gegužės 3 d. turi pateikti paraišką (paraiškos formą rasite čia) kartu su pridedamais dokumentais Birštono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu muge@birstonas.lt arba tiesiogiai, atvykę į Birštono savivaldybės administraciją, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, kab. Nr. 306, tel. 8 319 62 006.

  5.2. Užpildyta nustatytos formos paraiška Licencijai gauti turi būti pateikta su visais reikalaujamais dokumentais:

  5.2.1. įgaliojimas, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo;

  5.2.2. renginio (mugės) organizatoriaus sutikimas (jeigu organizatorius sutikimo-suderinimo žymos nėra paraiškoje);

  5.2.3. teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtinantis dokumentas – galiojančios įmonei išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kopija;

  5.2.4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija;

  5.2.5. mokėjimo dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

  5.3. Mokėjimo rekvizitai:

  Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
  Įmonės kodas: 188659752
  Įmokos kodas: 52312
  Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
  AB Citadele bankas LT787290000000130151
  Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
  AB SEB bankas LT057044060007887175
  AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
  Swedbank, AB LT247300010112394300
  UAB Medicinos bankas LT427230000000120025

  Valstybės rinkliavos dydis – 17 Eur.

   

   

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai