Teisinė pagalba

  Dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo koronaviruso (COVID-19) pandemijos metu

  Atsižvelgiant į valstybės lygiu paskelbtą ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir siekiant apsaugoti nuo galimų rizikų atvykstančius asmenis ir savivaldybės darbuotojus, asmenų aptarnavimas vyks tik nuotoliniu būdu.

  Maloniai prašome dėl pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo kreiptis tik elektroniniu paštu ar telefonu (pasirinktinai). El. p.: [email protected] Tel.: (8 319) 56 409; 8 602 91544.

  Sau svarbios informacijos galite rasti ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos puslapyje https://vgtpt.lrv.lt/

  Valstybės garantuojama teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė  teisinė pagalba ir antrinė teisinė pagalba. Pirminė ir antrinė teisinė pagalba yra finansuojama iš valstybės biudžeto.
  Pirminė teisinė pagalba – Lietuvos Respublikos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama:

  -teisinė informacija ( informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą );
  -teisinės konsultacijos ( patarimai teisės klausimais );
  -dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
  -patarimai dėl ginčo išsprendimo  ne teismo tvarka, veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimas.

  Pirminė teisinė pagalba neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.
  Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu.
  Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipias į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos.
  Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.
  Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.
  Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai:

        -pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
  -pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
  -pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymus atvejus.

  Pirminę teisinę pagalbą nemokamai Birštono savivaldybėje teikia – Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val., penktadienį nuo 8:00 val. iki 15:45 val., pietų pertrauka nuo 12:00 val. iki 12:45 val., adresu: Jaunimo g. 2, Birštonas, kabineto Nr. 209 (antrame pastato aukšte). Telefonas pasiteirauti: (8 319) 56409.

  Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
  Antrinę teisinę pagalbą Birštono savivaldybės gyventojams teikia Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, adresas: Kęstučio g. 21, 44320 Kaunas, tel. (8 37) 428403.
  Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą Birštono savivaldybės gyventojams, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

  Papildomą informaciją apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt.

  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos informacija apie neteisminį taikinamąjį tarpininkavimą (mediaciją)
  Dėl nemokamos teisinės pagalbos
  Raštas dėl nemokamos teisinės pagalbos
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA NEPILNAMEČIAMS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA NUKENTĖJUSIAJAM NUO PADARYTO NUSIKALTIMO
  TEIKIAMOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai