Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d.

  įsakymu Nr. AV-429

  BENDROJO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Sprendimų įgyvendinimas.

  4. Stebėsena ir analizė.

  5. Priežiūra ir kontrolė.

  6. Administracinių paslaugų teikimas.

  7. Dokumentų valdymas.

  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  8. Sprendimų įgyvendinimų veiklos srityje pareigybės specializacija – Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

  9. Stebėsenos ir analizės veiklos srityje pareigybės specializacija – Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

  10. Priežiūros ir kontrolės veiklos srityje pareigybės specializacija – Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

  11. Administracinių paslaugų teikimo veiklos srityje pareigybės specializacija – Skyriaus darbuotojų vykdomų funkcijų ribose.

  12. Dokumentų valdymo veiklos srityje veiklos srityje pareigybės specializacija –Dokumentų valdymas.

  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  13. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

  14. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  15. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

  16. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

  17. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

  18. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

  19. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

  20. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

  21. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

  22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  23.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);

  23.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

  23.4. studijų kryptis – ekonomika;

  arba:

  23.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  23.6. darbo patirtis – administracinio darbo srities patirtis;

  23.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

   VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

  24.2. organizuotumas – 4;

  24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

  24.4. analizė ir pagrindimas – 4;

  24.5. komunikacija – 4.

  25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  25.1. strateginis požiūris – 4;

  25.2. veiklos valdymas – 4;

  25.3. lyderystė – 4.

  26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  26.1. veiklos planavimas – 4;

  26.2. viešųjų pirkimų išmanymas – 4;

  26.3. dokumentų valdymas – 4.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai