Informacijos apie asmenį surinkimas

  Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimas
  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), vykdydama Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas, renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir pateikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Ši informacija teikiama, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Gavęs surinktą informaciją, vadovas sprendžia, ar asmuo, dėl kurio kreipėsi į STT, yra tinkamas eiti pareigas.
  Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos STT, sąrašai:
  Sąrašas, patvirtintas Birštono savivaldybės mero 2016 m. rugsėjo 12 d. potvarkiu Nr. MP-10
  Sąrašas, patvirtintas Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. AV-274

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai