Licencijos ir leidimai

    1. Leidimo įrengti išorinę reklamą  Birštono savivaldybėje išdavimas
  (Architektūros ir kraštotvarkos skyrius – vyr. specialistė Marta Šliumpienė, tel. (8 604) 67 847, el. p. marta.sliumpiene@birstonas.lt)
  prašymas
  tvarka
   2. Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorės reklamą išdavimą fiziniams ir juridiniams asmenims tvarkos aprašas
  (Architektūros ir kraštotvarkos skyrius – vyr. specialistė Marta Šliumpienė, tel. (8 604) 67 847, el. p. marta.sliumpiene@birstonas.lt)
  tvarka
   3.  Leidimo įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jais prekiauti Birštono savivaldybėje išdavimas (Savivaldybės gydytojas)
  prašymas
  tvarka
   4.  Leidimo kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype išdavimas
  (Architektūros ir kraštotvarkos skyrius –vyr. specialistė Marta Šliumpienė, tel. (8 604) 67 847, el. p. marta.sliumpiene@birstonas.lt)
  prašymas
   5. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešojoje vietoje išdavimas
  (Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius – vyr. specialistė Rasma Krušinskienė, tel. (8 319) 62 006, el. p. rasma.krusinskienė@birstonas.lt, vyr. specialistė Vida Barysienė tel. (8 319) 62 016, el. p. vida.barysienė@birstonas.lt )- prašymas
   6.  Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
  (Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius – vyr.  specialistė Rasma Krušinskienė, tel. (8 319) 62 006, el. p. rasma.krusinskienė@birstonas.lt, vyr. specialistė Vida Barysienė tel. (8 319) 62 016, el. p. vida.barysienė@birstonas.lt)
  paraiška
   7. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
  (Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius – vyr. specialistė Rasma Krušinskienė, tel. (8 319) 62 006, el. p. rasma.krusinskienė@birstonas.lt, vyr. specialistė Vida Barysienė tel. (8 319) 62 016, el. p. vida.barysienė@birstonas.lt)
  pranešimas
   8. Vienkartinės licencijos, susijusios su mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, išdavimas
  (Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius – vyr. specialistė Rasma Krušinskienė, tel. (8 319) 62 006, el. p. rasma.krusinskienė@birstonas.lt, vyr. specialistė Vida Barysienė tel. (8 319) 62 016, el. p. vida.barysienė@birstonas.lt)
  paraiška
   9.  Leidimas atlikti kasinėjimo darbus Birštono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją arba jos dalį arba apriboti eismą joje
  (Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius – vyr. specialistas (inžinierius) Kęstutis Savukynas, tel. (8 319) 55 418, el. p. kestutis.savukynas@birstonas.lt)
  paraiška
  tvarka
   10. Leidimų važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimas
  (Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius – vyr. specialistas (inžinierius) Kęstutis Savukynas, tel. (8 319) 55 418, el. p. kestutis.savukynas@birstonas.lt )
  tvarka
  mokėjimo tvarka
  prašymas

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai