Projektas Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0001 „Darnaus judumo Birštono mieste plano parengimas“ (2016–2017 m.)

   

   
  Projektas „Darnaus judumo Birštono mieste plano parengimas“

  Nr. 04.5.1-TID-V-513-01-0001

   

  Bendra projekto vertė – 14750 Eur.

  ES lėšos – 12537,50 Eur.

  SB lėšos –2212,50 Eur.

  Projekto įgyvendinimo trukmė 2016–2017 m.

   

  Birštono savivaldybė rengia Darnaus judumo Birštono mieste planą, kurio tikslas – gerinti susisiekimo sąlygas Birštono miesto ir Birštono vienkiemio gyventojams bei kurorto svečiams visomis transporto priemonėmis, teikiant prioritetą ekologiškam ir bevarikliam transportui. Plano rengimo metu buvo apklausti gyventojai apie jų kasdienius keliavimo Birštono mieste ir Birštono vienkiemyje įpročius, kryptis, kelionės metu sugaištą laiką ir kitus aktualius rodiklius, išanalizuota esama Birštono miesto ir Birštono vienkiemio susisiekimo infrastruktūra, transporto srautai ir rūšys, eismo priemonių greičiai bei kiti darnaus judumo plano rengimui svarbūs parametrai.

  Parengtas darnaus judumo Birštono mieste planas turės išanalizuoti šias temines sritis: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas, miesto logistika, transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų diegimo mieste poreikio vertinimas ir numatyti šių teminių sričių įgyvendinimui reikalingą veiksmų planą iki 2020 metų su įgyvendinimo priemonėmis. Taip pat bus parengtas judumo variantų iki 2030 metų planas.

  Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

  Viešinimo plakatas
   Projektas „Darnaus judumo Birštono mieste plano parengimas“

   

  Birštono savivaldybės tarybos patvirtinta Darnaus judumo Birštono mieste ir Birštono Viensėdyje plano komitetas pritarė parengtam Darnaus judumo Birštono mieste plano projektui. Parengtas plano dalis galima parsisiųsti paspaudus šias nuorodas:
  Esamos situacijos analizė;
  Teminių dalių analizė;
  Variantų analizė.
  Pastabas ir pasiūlymus dėl parengto dokumento prašytume teikti iki 2017-05-05 d. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojui Egidijui Dargiui adresu egidijus.dargis@birstonas.lt, tel. 56 836, arba pateikti raštu Jaunimo g. 2, Birštonas, 332 kabinetas.Iš anksto dėkojame už išsakytą nuomonę.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai