Projektas „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“

   Birštono delegacija dalyvavo baigiamojoje projekto konferencijoje Elke, Lenkijoje

  Birštono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų atstovai rugsėjo 18–19 d. dalyvavo vykdomo tarptautinio projekto „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ su Elko apskrities administracija baigiamojoje konferencijoje, Lenkijoje. Konferencijos pradžioje buvo apdovanoti Elko apskrities mokyklų mokiniai, dalyvavę savo miestui skirtų ekologinių idėjų, kaip apsaugoti gamtą, konkurse. Mokinius ir tarptautinės konferencijos dalyvius pasveikino Elko apskrities viršininkas Mariusz Chojnowskyj ir Birštono savivaldybės mero pavaduotojas Vytas Kederys. Konferencijos metu buvo pristatyti įgyvendinto projekto rezultatai Elko mieste: rekonstruotas ir apšiltintas sporto mokyklos pastatas, kuriame vietoj senos, anglimis kūrenamos krosnies, įrengtas šilumos siurblys, vykdyti Elko ežero valymo darbai, pasitelkiant narus. Pristatant atliktus projekto darbus Birštono savivaldybėje buvo akcentuota, jog taip pat buvo valomos Nemuno pakrantės ir prieplaukos akvatorija, pakartotinai pakrantės valytos prisijungus prie visoje Lietuvoje vykusios akcijos „Darom“, gamtinei aplinkai stebėti ir aktyviam laisvalaikiui yra įrengtos apžvalgos aikštelės – terasos Nemuno krantinėje, aktyvaus laisvalaikio takas Žvėrinčiaus miško prieigose, Nemuno vingio grožiui stebėti – apžvalginiai žiūronai ant Vytauto piliakalnio ir upės vingyje prie Žvėrinčiaus miško.
  Birštono savivaldybės atstovai turėjo galimybę vakare vykusio susitikimo metu aktyviai diskutuoti dėl idėjų tolimesniems projektams. Elko ir Birštono savivaldybės atstovai palinkėjo vieni kitiems sėkmės rengiant ir įgyvendinant bendrus projektus bei tęsti pradėtą bendradarbiavimą.

  Birštono savivaldybės informacija

  Nemuno valymo akcija tęsiasi

  Šių metų gegužės 15 d. Nemuno prieplaukos akvatorijos valymui buvo pasitelkti narai, kurie echoloto pagalba nuskenavo dugną ir pažymėjo didesnius nuskendusius objektus. Prieplaukos prieigose dumblo sluoksnis vietomis siekė pusę metro ir nebuvo matomumo po vandeniu, todėl narams teko rinkti nuskendusias šiukšles, einant dugnu, apgraibomis. Buvo rastos nuskendusios padangos, buteliai, ledonešio atnešti ir dumble nuskendę medžiai, meškerių dalys.
  Galima pasidžiaugti, kad išvalytame upės ruože nebus kliūčių pramoginei laivybai ir žvejai galės saugiai žvejoti, neprarasdami savo masalų už įvairių nuskendusių kliuvinių.
  Nemuno valymo akcija buvo finansuota projekto „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ lėšomis.Birštono savivaldybės informacija

  Laiko patikrinta partnerystė tęsiasi – Elko apskrities delegacija apsilankė Birštone

  Gegužės 9–12 d. Birštono savivaldybėje lankėsi Elko apskrities (Lenkija) administracijos ir įstaigų atstovų delegacija. Gegužės 10 d. Birštono savivaldybės mero pavaduotojas Vytas Kederys, Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas, Sporto centro direktorius Saulius Smailys, Turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Jovita Tirvienė svečius, tarp kurių – Elko apskrities vadovas Marek Chojnowski, Tarybos nariai – Mariusz Klepacki, Mariusz Laskowski – šiltai pasitiko Savivaldybės didžiojoje salėje. Vizito metu buvo pasidžiaugta sėkmingai su partneriais įgyvendinamu projektu „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“, aptartos Birštono savivaldybės ir Elko apskrities bendradarbiavimo galimybės, Turizmo informacijos centro vadovė Rūta Kapačinskaitė pristatė Birštono kurortą, gamtinius išteklius, buvo pasidžiaugta abiejų miestų natūralumu. Nemuno kilpų regioninio parko vyriausioji specialistė Rosita Dargienė svečiams papasakojo apie Birštono savivaldybės gamtos paveldą, kraštovaizdį. Lenkijos atstovai domėjosi Nemuno vandens užterštumu, nuotekų tvarkymo darbais, gyventojų ir moksleivių skaičiumi kurorte.
  Ekskursijos po Birštono kurortą metu, delegacija iš Elko važinėjo „Eglės“ elektromobiliu, dalyvavo mineralinio vandens edukacijoje Nemuno kilpų regioninio parko direkcijoje, apžiūrėjo garinimo bokštą „Druskupis“, Nemuno krantinę, apsilankė Kneipo sode, „Birutės viloje“, Birštono sakraliniame muziejuje, Šv. Antano Paduviečio ir Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčiose, gamino ir degustavo dzūkiškas bandas Nemajūnų amatų centre, susipažino su Nemuno kilpomis plaukiodami laivu.Birštono savivaldybės informacija

   Akcija ,,Darom“ Nemuno pakrantėse, Birštone

  interreg

  Birštono savivaldybės administracijos darbuotojai prisidėjo prie bendros akcijos ,,Darom“ ir panaudojo tarptautinio projekto „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ įgyvendinimo metu įsigytą valtį Nemuno krantų, ties kurortu, valymui.
  Išlydėti talkininkų atvyko Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas, kurie patys toliau tęsė tvarkymo darbus įvairiose Birštono kurorto vietose.
  Šiukšlės buvo renkamos Nemuno upės pakrantėje, priešais Birštono kurortą, sutvarkyta ,,Klebono“ šaltinio aplinka. Didžiausios plastikinės ir stiklinės taros sankaupos rastos žvejų pamėgtose vietose. Norime priminti, kad pagal galiojančias mėgėjiškos žvejybos taisykles (17.2.1. ir 17.2.2. punktus) kiekvienas žvejys turėtų sutvarkyti 5 m spinduliu apie žvejybos vietą esančią teritoriją. Tikimės, kad augs žvejų ir poilsiautojų gamtoje sąmoningumas ir kasmet vykdomos akcijos metu šiukšlių kurorte bus randama vis mažiau.
  Gegužės viduryje,  ties esama prieplauka, projekto lėšomis bus pakviesti narai išvalyti Nemuno upę  nuo skendinčių šiukšlių. Taip pat bus pratęsta Nemuno pakrančių valymo akcija, kadangi dar liko daug nesurinktų, per dešimtmečius susikaupusių, šiukšlių kitoje Nemuno pusėje.
  Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programą. Bendras projekto biudžetas – 965 304,28 Eur, ES bendrai finansuoja 820 508,63 Eur. Birštono savivaldybės administracijos biudžeto dalis – 147 725,80 Eur.Birštono savivaldybės administracijos informacija

  Į Elką– patirties ir naujų idėjų

  Birštono savivaldybė kartu su Lenkijos partneriu Elko apskritimi nuo šių metų sausio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“. Šiuo projektu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į gamtos paveldą bei tvarųjo panaudojimą skatinant turizmą bei įvairius aktyvaus laisvalaikio leidimo būdus. Lenkijos pusėje pasienio regione gamtos paveldo objektu yra Elkomiesto Lenkijoje saugoma kraštovaizdžio zona, Birštono savivaldybėje saugomais gamtos paveldo objektais yra Didžiųjų Nemuno kilpų hidrografinis draustinis ir Natura 2000 Nemuno kilpų teritorijos. Projektu siekiama vystyti, saugoti ir pristatyti visuomenei svarbiausius saugomų teritorijų elementus bei galimą jų panaudojimą pažintiniais, poilsio ir turizmo tikslais.

  Projekto „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ metu bus įvertintas Nemuno upės ties Birštono kurortu užterštumas, valomos labiausiai nuo šiukšlių kenčiančios vietos. Taip pat Nemuno pakrantėje bus sukurta infrastruktūra gamtos stebėjimui ir pastatytas parkūro (parkour) parkas, skatinantis jaunimo užimtumą bei tvarų gamtos paveldo panaudojimą Birštono kurorte. Projekto įgyvendinimo metu vyks darbiniai gerosios patirties pasikeitimo vizitai tarp Birštono ir Elko apskrities specialistų, kurie priima sprendimus ir yra atsakingi už gamtos paveldo išsaugojimą ir panaudojimą pažintiniam turizmui. Taip pat bus organizuojami konkursai jaunimo tarpe tiek Birštone, tiek Elko mieste Lenkijoje dėl turimų gamtinių išteklių panaudojimo tvariu būdu. Siekiant informuoti visuomenę apie projekto veiklas bus parengti projektą pristatantys straipsniai regioninėje spaudoje bei televizijos reportažai apie vykdomas veiklas bei pasiektus rezultatus.

  Tikimasi, jog projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai ne tik pagerins abiejų vietovių aplinką, bet ir padidins pasienio regionų patrauklumą vietos gyventojams bei turistams nepakenkiant gamtai.

   

  Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programą.

  Bendras projekto biudžetas – 965 304,28 Eur, ES bendrai finansuoja 820 508,63 Eur.

  Birštono savivaldybės administracijos biudžeto dalis – 147 725,80 Eur.

  Interreg

  Projekto viešinimo plakatas

   

  pav1 Elka pav3

  Natūralus gamtos grožis ir saugomi ištekliai suvienijo Birštono savivaldybę ir Elko apskritį Lenkijoje bendro projekto „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ įgyvendinimui. Elko apskrities administracija pakvietė Birštono savivaldybės administracijos, Birštono gimnazijos, Sporto centro, Meno mokyklos, Turizmo informacijos centro ir Nemuno kilpų regioninio parko atstovus 2017 m. rugsėjo 15 d. į Elke vykusią konferenciją, kurios metu buvo susipažinta su gamtos paveldu, jo išsaugojimu bei atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu miesto energetikos sistemoje. Kitą konferencijos dieną dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Elko apskrities gamtos ir kultūros paveldu, miesto infrastruktūra bei jos pritaikymu įvairiems poreikiams bei socialinėms grupėms. Atsižvelgiant į projekto pavadinimą, nuo teorijos buvo prieita ir prie praktinių gamtos paveldo pažinimo renginių – dalyviams teko įveikti vietinius ežerus jungiančios Elko upės vingius baidarėmis ir susipažinti su kormoranų kolonijos padarytos žalos padariniais. Birštono savivaldybės atstovai grįžo pasisėmę patirties ir su naujų idėjų, kurios galėtų tapti naujų projektų užuomazgomis, bagažu.Su projekto partneriais buvo aptarta, jog atsakomojo vizito Lenkijos projekto partnerio atstovai atvyks 2018 m. ir jiems bus pristatytas Birštono gamtos bei kultūros paveldas.

  Projekto „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ įgyvendinimo metu Elkebus rekonstruotas sporto centro pastatas, jo šildymui panaudojant geoterminįšildymą bei aplinką tausojančias technologijas. Birštono mieste projekto lėšomis gamtos pažinimui jau yra įrengti du apžvalginiai žiūronai, planuojama įrengti terasas visuomenei ant Nemuno pakrantės, šalia Vasaros estrados, vaikų aktyvių žaidimų aikštelę Žvėrinčiaus miške, prie trečiojo tvenkinio ir gatvės gimnastikos (parkūro) kompleksą centriniame miesto parke.

  Projektas „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą.Bendras projekto biudžetas – 965 304,28 Eur, ES bendrai finansuoja 820 508,63 Eur. Birštono savivaldybės administracijos biudžeto dalis – 147 725,80 Eur.

   

  Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai