Projektas „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“

  Birštono savivaldybė kartu su Lenkijos partneriu Elko apskritimi nuo šių metų sausio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“. Šiuo projektu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į gamtos paveldą bei tvarųjo panaudojimą skatinant turizmą bei įvairius aktyvaus laisvalaikio leidimo būdus. Lenkijos pusėje pasienio regione gamtos paveldo objektu yra Elkomiesto Lenkijoje saugoma kraštovaizdžio zona, Birštono savivaldybėje saugomais gamtos paveldo objektais yra Didžiųjų Nemuno kilpų hidrografinis draustinis ir Natura 2000 Nemuno kilpų teritorijos. Projektu siekiama vystyti, saugoti ir pristatyti visuomenei svarbiausius saugomų teritorijų elementus bei galimą jų panaudojimą pažintiniais, poilsio ir turizmo tikslais.

  Projekto „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ metu bus įvertintas Nemuno upės ties Birštono kurortu užterštumas, valomos labiausiai nuo šiukšlių kenčiančios vietos. Taip pat Nemuno pakrantėje bus sukurta infrastruktūra gamtos stebėjimui ir pastatytas parkūro (parkour) parkas, skatinantis jaunimo užimtumą bei tvarų gamtos paveldo panaudojimą Birštono kurorte. Projekto įgyvendinimo metu vyks darbiniai gerosios patirties pasikeitimo vizitai tarp Birštono ir Elko apskrities specialistų, kurie priima sprendimus ir yra atsakingi už gamtos paveldo išsaugojimą ir panaudojimą pažintiniam turizmui. Taip pat bus organizuojami konkursai jaunimo tarpe tiek Birštone, tiek Elko mieste Lenkijoje dėl turimų gamtinių išteklių panaudojimo tvariu būdu. Siekiant informuoti visuomenę apie projekto veiklas bus parengti projektą pristatantys straipsniai regioninėje spaudoje bei televizijos reportažai apie vykdomas veiklas bei pasiektus rezultatus.

  Tikimasi, jog projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai ne tik pagerins abiejų vietovių aplinką, bet ir padidins pasienio regionų patrauklumą vietos gyventojams bei turistams nepakenkiant gamtai.

   

  Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programą.

  Bendras projekto biudžetas – 965 304,28 Eur, ES bendrai finansuoja 820 508,63 Eur.

  Birštono savivaldybės administracijos biudžeto dalis – 147 725,80 Eur.

  Interreg

  Projekto viešinimo plakatas

   

  pav1 Elka pav3

  Į Elką– patirties ir naujų idėjų

  Natūralus gamtos grožis ir saugomi ištekliai suvienijo Birštono savivaldybę ir Elko apskritį Lenkijoje bendro projekto „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ įgyvendinimui. Elko apskrities administracija pakvietė Birštono savivaldybės administracijos, Birštono gimnazijos, Sporto centro, Meno mokyklos, Turizmo informacijos centro ir Nemuno kilpų regioninio parko atstovus 2017 m. rugsėjo 15 d. į Elke vykusią konferenciją, kurios metu buvo susipažinta su gamtos paveldu, jo išsaugojimu bei atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu miesto energetikos sistemoje. Kitą konferencijos dieną dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Elko apskrities gamtos ir kultūros paveldu, miesto infrastruktūra bei jos pritaikymu įvairiems poreikiams bei socialinėms grupėms. Atsižvelgiant į projekto pavadinimą, nuo teorijos buvo prieita ir prie praktinių gamtos paveldo pažinimo renginių – dalyviams teko įveikti vietinius ežerus jungiančios Elko upės vingius baidarėmis ir susipažinti su kormoranų kolonijos padarytos žalos padariniais. Birštono savivaldybės atstovai grįžo pasisėmę patirties ir su naujų idėjų, kurios galėtų tapti naujų projektų užuomazgomis, bagažu.Su projekto partneriais buvo aptarta, jog atsakomojo vizito Lenkijos projekto partnerio atstovai atvyks 2018 m. ir jiems bus pristatytas Birštono gamtos bei kultūros paveldas.

  Projekto „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ įgyvendinimo metu Elkebus rekonstruotas sporto centro pastatas, jo šildymui panaudojant geoterminįšildymą bei aplinką tausojančias technologijas. Birštono mieste projekto lėšomis gamtos pažinimui jau yra įrengti du apžvalginiai žiūronai, planuojama įrengti terasas visuomenei ant Nemuno pakrantės, šalia Vasaros estrados, vaikų aktyvių žaidimų aikštelę Žvėrinčiaus miške, prie trečiojo tvenkinio ir gatvės gimnastikos (parkūro) kompleksą centriniame miesto parke.

  Projektas „Nuo teorijos prie praktikos – tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Birštone“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą.Bendras projekto biudžetas – 965 304,28 Eur, ES bendrai finansuoja 820 508,63 Eur. Birštono savivaldybės administracijos biudžeto dalis – 147 725,80 Eur.

   

  Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai