2009-2010 m.

  Sutrumpinimų paaiškinimai:
  ES lėšos –  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.
  VB lėšos – Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos.
  SB lėšos – Birštono savivaldybės biudžeto lėšos.

   

  Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) finansuojamasprojektas „Birštono miesto lietaus nuotekų tinklų  siurblinės ir nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija“ (2006–2009 m.)

  LAAIF suteiktas finansavimas: 203 628 Lt

  Atlikti darbai:

  – Sukurta lietaus vandens ir surinkimo ir valymo sistema, siekiant sumažinti Nemuno ir kitų paviršinių vandens telkinių taršą nevalytais lietaus vandenimis.
  – Rekonstruota Druskupio upelio žiotyse esanti siurblinė, įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai su naftos produktų gaudykle bei skendinčių medžiagų nusodintuvu.

  Projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/002

  „Nemuno aukštupio baseino 1 paketo 1 ir 2 etapai“ (2005–2010 m.)

  Birštono savivaldybės projektų vertė: 39 654 062 Lt

  Projektas buvo vykdomas 13-oje į Nemuno aukštupio baseiną patenkančių savivaldybių: Kauno miesto ir rajono, Alytaus miesto ir rajono, Kaišiadorių, Lazdijų, Prienų, Varėnos, Šalčininkų ir Trakų rajonų bei Druskininkų, Birštono ir Elektrėnų miestų savivaldybėse.

  Pagal konkretų poreikį minėtose savivaldybėse rekonstruoti ir išplėsti nuotekų valymo įrenginiai, vandentiekio ir nuotekų tinklai, vandentiekio bei nuotekų siurblinės, taip pat išplėstos bei pastatytos naujos vandens ruošyklas.
  Birštono savivaldyės teritorijoje atlikti darbai:
  – rekonstruota nuotekų valykla;
  – rekonstruota geriamojo vandens ruošykla;
  – rekonstruota 2,1 km vandentiekio ir 1,8 km nuotekų tinklų.
  – naujai nutiesta 8,5 km vandentiekio ir  7,6 km nuotekų tinklų.
  Įgyvendinus šį projektą išplėsti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai, taip pat sumažinta dirvožemio, gruntinio vandens ir Nemuno tarša. Investuojant į nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją ir į nuotekų bei geriamo vandens tinklų atnaujinimą ir plėtrą, padidinta centralizuotai vandens paslaugas gaunančių gyventojų skaičus ir pagerinta jiems teikiamų vandens ūkio paslaugų kokybė. Įgyvendinus šį projektą Birštono savivaldybės teritorijoje prie centralizuotų vandentiekio tinklų prijungta 218 naujų vartotojų, prie nuotekų šalinimo sistemų – 129 vartotojai.

   


  Projektas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-21-001
  „Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas“ (2007–2010 m.)

  Projekto vertė:  549 000 Lt
  ES lėšos:           285 974 Lt
  SB lėšos:           263 026 Lt

  Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis parengtas Birštono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Su parengtu dokumentu galite susipažinti adresuhttps://www.birstonas.lt/index.php?4035174035.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai