Birštone vykstančiame Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdyje pritarta kitų metų biudžeto projektui

io9w3b15030
Spalio 27–28 dienomis Birštone vyksta Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) tarybos posėdis. Šiandien LSA tarybos nariai iš esmės pritarė Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui, kurį Finansų ministerija pateikė derinti LSA. Įstatymo projekte numatoma, kad savivaldybių biudžetų pajamos 2016 metais iš visų pajamų šaltinių sudarys 2,336106 mlrd. eurų. Palyginti su 2015 metų 2,221016 mlrd. eurų planu jos didės 5 procentais, arba 115,09 mln. mln. eurų. Prognozuojamos 2016 metams savivaldybių pajamos savarankiškoms funkcijoms atlikti išaugs 8,3 procento ir sudarys 1316,7 mln. eurų. Be to, visoms savivaldybėms tenkantis gyventojų pajamų mokesčio (GPM) procentas (savarankiškų savivaldybių pajamų dalis) padidės nuo 72,8 procento, taikyto 2015 metais, iki 75,49 procento 2016 metais, o GPM prognozuojamos įplaukos į savivaldybių biudžetus 2016 metais sudarys 1,114679 mlrd. eurų.
Taryboje kalbėjusi LSA direktorė Roma Žakaitienė akcentavo, kad LSA pagaliau pavyko pasiekti, jog nuo kitų metų nebebūtų ribojamas (neatimamas į valstybės biudžeto pajamas) savivaldybių biudžetams prognozuojamų savarankiškų pajamų augimas virš 21 procento. Tai suteiks savivaldybėms didesnę motyvaciją skatinti užimtumą, verslumą, investicijas, mažinti emigraciją ir migraciją į didmiesčius.
Taryba taip pat nutarė siūlyti nustatyti įstatyme terminą (ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo įstatymo įsigaliojimo dienos), per kurį valstybės institucijos ir įstaigos turi pateikti savivaldybėms informaciją apie prognozuojamas valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas. Toks įstatymo papildymas sudarytų savivaldybėms geresnes galimybes atsižvelgti į visų ateinančių metų esminius įsipareigojimus. Minėtame Biudžeto įstatymo projekte taip pat numatoma, jog nuo 2016 metų savivaldybėmis donorėmis bus tos, kurių prognozuojamos pajamos iš GPM vienam savivaldybės gyventojui yra didesnės nei vidutinės visų savivaldybių prognozuojamos pajamos iš GPM vienam gyventojui. Kitąmet donorėmis taps Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų bei Neringos savivaldybės. Kitas svarbus dalykas – pagal įstatymo projekto nuostatas, nei vienos savivaldybės 2016 metų biudžeto prognozuojamos pajamos palyginamaisiais dydžiais ir sąlygomis nebus mažesnės, negu pajamos, kurias ji turėjo 2015 metais. Tarybos posėdyje dalyvavo ir finansų ministras Rimantas Šadžius, pristatęs tarybos nariams kitų metų biudžeto rodiklius bei viešųjų finansų politikos aspektus, aptarė merams kylančius investicijų, skirtingų savivaldybių specifikos klausimus. LSA taryba taip pat nutarė pritarti Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo projektui bei siūlyti iš savivaldybės biudžeto finansuojamų švietimo įstaigų patalpų plotą nuo 2017 metų skaičiuoti kaip bendrą, o ne naudingą, kaip yra iki šiol. Taryba taip pat pritarė Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo projektui bei nutarė siūlyti iš savivaldybės biudžeto finansuojamų švietimo įstaigų patalpų plotą nuo 2017 metų skaičiuoti kaip bendrą, o ne naudingą, kaip yra iki šiol.
Merai taip pat sprendė dėl glaudesnio bendradarbiavimo su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI). Taryba, siekdama padidinti mokesčių surinkimą į savivaldybių ir valstybės biudžetus ir sumažinti biudžetų išlaidas, patiriamas dėl neteisėtus veiksmus atliekančių fizinių ir juridinių asmenų, nutarė rekomenduoti ir paraginti visas savivaldybes kuo greičiau pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su VMI teritoriniais padaliniais apskrityse. Sutartyse turi būti reglamentuoti duomenų teikimo būdai, terminai ir naudojimo tvarka, teikiamų duomenų sauga, duomenų šaltinis. Rekomenduojama numatyti savivaldybių įsipareigojimą teikti turimą informaciją VMI apie savivaldybės teritorijoje esantį nekilnojamąjį turtą, už kurį mokesčiai galimai nemokami arba mokami ne tai savivaldybei, įskaitant faktiškai naudojamą, bet dar neįregistruotą nekilnojamąjį turtą, ir kitokią pagalbą. Taip pat – skirti ypatingą dėmesį mokesčių ir rinkliavų vengimo/slėpimo atvejų, nepriemokų ir piktnaudžiaujant bei neteisėtai prašomos socialinės ar kitokios savivaldybių ir valstybės paramos skyrimo atvejų mažinimui. Nutarta prašyti VMI dar aktyviau bendradarbiauti su savivaldybėmis ir užtikrinti būtinų savivaldybių funkcijoms atlikti duomenų, įskaitant apie priskaitytus, pervestus, pervestinus, prognozuojamus mokesčius, pateikimą teisės aktais nustatytais terminais ir tvarka.
Tarybos posėdyje Moterų informacijos centro direktorė Jūratė Šeduikienė įteikė savivaldybėms apdovanojimus už geriausias lyčių lygybės priemones, suplanuotas ir įgyvendintas savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros planuose. Apdovanotos Anykščių, Jonavos, Kaišiadorių, Lazdijų, Panevėžio, Rokiškio, Šiaulių ir Utenos rajonų, Birštono ir Druskininkų savivaldybės. Po tarybos posėdžio LSA surengs specializuotus mokymus merams, kuriuose bus aptartos ekonomikos vystymosi tendencijos ir investicijų pritraukimas vietos savivaldoje, pristatomos savivaldybės vidinių ir išorinių išteklių panaudojimo galimybės, aptartas mero vaidmuo ir iššūkiai priimant svarbius savivaldai sprendimus.

Lietuvos savivaldybių asociacijos informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai