Birštono savivaldybė – Lietuvos savivaldybių indekso 12 vietoje

Lietuvos laisvosios rinkos institutas jau penktus metus įvertino geriausiai besitvarkančias savivaldybes Lietuvoje. Birštono savivaldybei, surinkusiai 57,1 balo iš 100, atitenka 12 vieta tarp 54 savivaldybių. Sritys, kuriose savivaldybei sekėsi geriausiai, yra „Švietimas“ bei „Komunalinės paslaugos“. Taip pat neblogai įvertintas „Turto valdymas“. Prastesni rezultatai „Sveikatos ir socialinės rūpybos“, „Transporto“ ir „Biudžeto“ srityse. Pernai metais Birštono savivaldybė, surinkusi 50,4 balo iš 100, užėmė 27 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. 2013 m. Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 37 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Birštono savivaldybėje 2014 m. galiojo viena mažiausių šilumos kainų (5,53 ct/kWh lyginant su 7,08 ct/kWh vidurkiu*), kuri lyginant su 2013 m., sumažėjo 15,3 proc. Aukštesnę poziciją reitinge nulėmė ir tai, kad lyginant su 2013 m. moksleiviai geriau išlaikė valstybinius brandos egzaminus – vidutiniškai 40,2 balo 2013 m., 42,4 balo 2014 m.
„Švietimo“ srityje bendrą rezultatą pagerino mažas bendrojo lavinimo mokyklų plotas, tenkantis vienam mokiniui (12 kv. m. lyginant su 16,5 kv. m. vidurkiu*), kas rodo efektyviai valdomą turtą. Apskritai „Turto valdymas“ buvo gerai įvertinta sritis – savivaldybei priklausančių nenaudojamų patalpų plotas, tenkantis vienam gyventojui, buvo vienas mažiausių, o parduotų savivaldybei priklausančių patalpų plotas, lyginant su 2013 m., parduodamų objektų sąraše esančiu patalpų plotu, netgi pats didžiausias tarp 54 savivaldybių. Gerai vertinama ir tai, kad savivaldybė turėjo nedaug sau priklausančių įmonių/įstaigų, automobilių bei nei vienos sau priklausančios pirties, knygyno, kirpyklos ar laidojimo namų.
„Sveikatos ir socialinės rūpybos“ srityje prastesnį įvertinimą lėmė ilgalaikių bedarbių dalies nuo visų bedarbių padidėjimas (nuo 17,3 proc. 2013 m. iki 29,9 proc. 2014 m.). Savivaldybė taip pat turėtų stengtis sumažinti biudžeto skolą, kuri 2014 m. buvo didžiausia iš vertintų 54 mažųjų savivaldybių (71,8 proc. nuo pajamų lyginant su 44,7 proc. vidurkiu*).
Lietuvos savivaldybių indeksas sudaromas pagal gyventojams ir verslui svarbiausias sritis, atskleidžiančias, kiek savivaldybėse yra ekonominės laisvės ir kaip efektyviai jos valdomos. Pavyzdžiui, kur palankiausia investuoti? Kur geriausiai ir efektyviausiai sutvarkyta švietimo sistema? Kur gyventojai turi didžiausias galimybes rinktis? Reitingai sudaryti du – 6 didžiųjų savivaldybių (pagal gyventojų tankį) ir 54 mažųjų, remiantis 2014 m. duomenimis. Rezultatams įtakos turėjo ir patobulinta tyrimo metodologija – šiemet į tyrimą įtraukta dar daugiau rodiklių.
Lietuvos savivaldybių indeksas vertina, kiek savivaldybėse yra ekonominės laisvės ir kaip efektyviai savivaldybės valdomos. Vertinamos gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės. Tarp jų – komunalinės paslaugos, transportas, švietimas, sveikata ir socialinė rūpyba, mokesčiai, biudžetas, turto valdymas, administracija bei investicijos ir plėtra. Indekso metodologija šiais metais buvo patobulinta. Siekiant tiksliau įvertinti savivaldybes, įtraukta daugiau sričių, pavyzdžiui, įtakos rezultatams turėjo „Transparency international” atliekamas savivaldybių skaidrumo tyrimas, gyventojų skaičiaus kitimas ir kitos.
Indekse teigiamai  vertinama savivaldybė, kuri:
•    taupo mokesčių mokėtojų pinigus, gyvena pagal savo pajamas, skaidriai naudoja biudžeto lėšas;
•    savo veikla neriboja vartotojų pasirinkimo, skatina konkurenciją tarp paslaugas teikiančių įmonių ar įstaigų;
•    mažina mokesčių naštą, užtikrina palankias sąlygas verslui;
•    efektyviai valdo turimą turtą ir privatizuoja tą turtą, kuris nėra būtinas pagrindinėms funkcijoms vykdyti;
•    atsisako nebūtinų, nepirminių savo funkcijų;
•    savo funkcijoms vykdyti pasitelkia efektyviau veikiantį privatų sektorių;
•    mažina administracinę ir biurokratinę naštą.

Parengta pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto informaciją

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai