Įgyvendintas projektas „Birštono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų parengimas“

ix704t15166

Birštono savivaldybės administracija informuoja, kad baigtas įgyvendinti 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektas „Birštono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų parengimas“ Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-22-025, kuris finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Birštono savivaldybės administracijos lėšų. Projekto bendra vertė – 44.097,78 Eur, iš jų: Europos socialinio fondo – 37.483,12 Eur, Birštono savivaldybės administracijos – 6.614,66 Eur.

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą Birštono savivaldybės teritorijų darnų vystymąsi, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

Teritorijų planavimo dokumentų parengimas siejasi su turizmo paslaugų plėtros ir naujos turizmo infrastruktūros sukūrimo galimybėmis Birštono savivaldybėje.

Projekto įgyvendinimas yra labai aktualus Birštono savivaldybei, taip pat ir visam Kauno regionui. Pasinaudojus Europos Sąjungos parama bei Birštono savivaldybės administracijai įgyvendinus projektą, parengti specialieji ir detalieji planai, kurie Birštono savivaldybei yra ypač svarbūs turizmo paslaugų plėtros ir naujos turizmo infrastruktūros sukūrimo galimybių įteisinimo aspektais. Teritorijų planavimo dokumentų parengimo etapas yra svarbus žingsnis, siekiant pasinaudoti 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansine parama turizmo ir susisiekimo infrastruktūros projektų įgyvendinimui.

Įgyvendinus šį projektą, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, parengti 8 teritorijų planavimo dokumentai, kurių sprendinių įgyvendinimas sudarytų sąlygas gerinti socialinę padėtį Savivaldybėje, užtikrinant nutolusių miesto dalių susisiekimo galimybes bei turistinių paslaugų plėtrą. Tai padėtų vystyti turizmo, sveikatinimo infrastruktūrą ir viešųjų bei privačių paslaugų plėtrą, didinančią turistinius srautus į kurortą:

Birštono savivaldybės teritorijos dviračių, riedučių ir lygumų slidinėjimo trasų  specialiojo plano pakeitimas nustato dviračių turizmo infrastruktūros projektų planavimą ir įgyvendinimą, numato jungtis su kitomis savivaldybėmis, geresnį gamtos ir kultūros paveldo objektų pasiekiamumą. Tai leidžia deramai juos pristatyti Savivaldybėje besilankantiems turistams, taip pat kuria turistinės vietovės patrauklumą.

Lynų kelio per Nemuną Birštono mieste detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas padėtų išspręsti susisiekimo jungties su kita miesto dalimi už Nemuno problemą. Parengtas detalusis planas numato vietą bei galimybę įrengti susisiekimo infrastruktūrą Birštono mieste, kuri veiktų ištisus metus ir kuria galėtų naudotis tiek vietos gyventojai, tiek turistai, tiek smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, teikiantys turizmo paslaugas.

Žemės sklypo Birštone, Kęstučio g. 14, detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas pritrauktų atvykti į kurortą sporto mėgėjus ir profesionalus. Šiuo metu jau statomas daugiafunkcinis sporto centras, kuris bus glaudžiai susijęs su sanatorijų sveikatinimo veikla, kita išvystyta viešąja kurorto infrastruktūra.

Žemės sklypo Birštone, prie esamos krantinės dešiniajame Nemuno upės krante, detalusis planassudaro galimybes tinkamai pristatyti Nemuno vingių unikalumą, tikslingai eksploatuoti pasivaikščiojimų vietą, plėtoti viešąją infrastruktūrą.

Žemės sklypo Birštone, Vaižganto g. 1, detalusis planas parengtas Kultūros paveldo lankytinam sakraliniam objektui, įteisinantis apsaugą kryždirbystės paminklams, sakralinėms tradicijoms ir suteikiantis galimybę visa tai išsaugoti ateinančioms kartoms, eksponuoti vertybes sakralinio turizmo tikslais.

Žemės sklypo Birštone, Jaunimo g. 2A, detalusis planas skirtas pagrindinei miesto reprezentacinei aikštei, numatantis šias veiklas: organizuoti valstybines, miesto-kurorto šventes, oficialių, poilsiautojų delegacijų priėmimą bei kitus svarbius renginius, pritraukiančius didelį skaičių turistų, poilsiautojų.

Žemės sklypo prieplaukos įrengimui prie Nemuno upės, Birštone, Verknės g. 2D, detaliojo plano sprendiniais numatoma vystyti turistinius vandens maršrutus, vystyti turistams ilgalaikio bei trumpalaikio poilsio infrastruktūrą teritorijoje. Tai alternatyvus bei atraktyvus vandens susisiekimo maršrutas tarp Kauno regiono: maršrutu iš Kauno marių plaukiama į vienintelį Kauno regioną aptarnaujantį kurortą – Birštoną.

Teritorijos Birštone, Birutės g. 16, tarp Birutės g. ir Druskupio gatvių, detaliajame plane numatomiviešieji Kneip terapijos, mineralinio vandens atraktyvių procedūrų kompleksai turistams, poilsiautojams sveikatinti.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai