LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 metais konkursą

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir mažuose miesteliuose, jo problemoms spręsti, aktyvumui didinti.
Konkurso būdu finansuotinos veiklos:
skatinančios jaunų žmonių verslumą;
skatinančios socialinę įtrauktį ir pilietiškumą;
skatinančios jaunų žmonių įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą;
ugdančios jaunų žmonių socialinius įgūdžius;
skatinančios vienoje savivaldybėje veikiančių jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo iniciatyvų veiklos koordinavimą, informacinę sklaidą ir bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, veikiančiomis jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo srityje, keitimąsi gerąja jaunimo veiklos patirtimi;
sudarančios sąlygas jauniems žmonėms kokybiškai praleisti laisvalaikį;
ugdančios jaunų žmonių sveikos gyvensenos įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant savižudybių prevencijai.
Konkursui paraišką gali teikti:
jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;
bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas).
Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2016 m. sausio 9 d. (imtinai).
Išsamesnė informacija:
http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/jaunimo-iniciatyvu-projektu-kyyv.html
http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/tarpinstitucinio-bendradarbiavimo-jaunimo-egwb.html

Jaunimo reikalų koordinatorės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai