Dar daugiau galimybių savo kelio ieškančiam jaunimui – projektas „Atrask save“

Nuo 2015 m. spalio 1 d. visoje Lietuvoje, taip pat ir Birštono savivaldybėje, prasidėjo Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) įgyvendinimo projektas „Atrask save“. Pagrindinis projekto „Atrask save“ tikslas – sumažinti niekur nedirbančio, nesimokančio ir neaktyvaus 15−29 m. amžiaus žmonių skaičių, teikiant aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką. Projektą „Atrask save“ vykdo Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais, t. y. 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei 57 partneriais, veikiančiais visų savivaldybių teritorijose.

Birštone ir Prienuose projektą įgyvendina ir veiklą koordinuoja vietos JGI koordinatorė Raimonda Račkytė, kuri ir vykdys projekto „Atrask save“ veiklas. JGI koordinatorė, bendradarbiaudama su Birštono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore, Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriumi, ieškos nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių Birštono savivaldybėje, kurie galėtų būti projekto „Atrask save“ dalyviais. Siekiant užsibrėžtų tikslų jaunuoliams bus teikiamos vaiko minimalios priežiūros paslaugos, pagalbos pažįstant save, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorine darbo birža, savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugos. Paslaugos bus teikiamos atsižvelgiant į individualius jauno žmogaus poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas bei neformaliojo ugdymo metodus, didžiausią dėmesį skiriant individualiam darbui. Projektas „Atrask save“ yra finansuojamas Jaunimo užimtumo iniciatyvos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Jaunimo užimtumo didinimas“.
Visus susidomėjusius, norinčius dalyvauti projekte ar pažįstančius 15−29 m. jaunuolius, kurie niekur nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos, nedalyvauja mokymuose, kviečiame kreiptis į Prienų rajono ir Birštono savivaldybių JGI koordinatorę Raimondą Račkytę el. paštu [email protected] arba telefonu 8 633 34 348.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai