Kvietimas į Birštono miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos pristatymą

Šių metų vasario 10 d. vyks Birštono miesto vietos veiklos grupės parengtos 2016–2022 metų vietos plėtros strategijos projekto pristatymas miesto gyventojams, nevyriausybinėms organizacijoms, verslo bendruomenei, vietos valdžios atstovams.

Birštono miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamą projektą „Birštono miesto vietos veiklos grupės strategijos parengimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0044) parengė Birštono miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtros strategiją. Šios strategijos tikslas – skatinti gyventojų socialinę įtrauktį ir verslumą bei aktyvumą darbo rinkoje. Taip pat išskiriami du uždaviniai – mažinti socialinę atskirtį, vykdant užimtumo veiklas bei plėtoti gyventojų verslumo iniciatyvas.

Pristatymas vyks Birštono parapijos Caritas bendruomenės namuose, Birutės g. 10, Birštonas, pristatymo pradžia – 12.00 val.

Kviečiame visus dalyvauti.

Birštono miesto vietos veiklos grupė

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai