VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS – NOMINANTAI

Birštono savivaldybė kvietė teikti iškilių, nusipelniusių Birštono savivaldybei 2015 metais žmonių kandidatūras tradiciniams apdovanojimams, kurie bus teikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime (Vasario 16-ąją).
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimų nominantams atrinkti sudaryta komisija nusprendė apdovanoti šiuos Birštono savivaldybės žmones:

•    Albertą Jurgį KandrotąUŽ ILGAMETĮ, EFEKTYVŲ ŠILUMOS ŪKIO ADMINISTRAVIMĄ IR SĖKMINGĄ VADYBINĮ DARBĄ
Gyvena ir dirba Birštone nuo 1982 metų. UAB „Birštono šiluma“ vadovauja beveik 34 metus. Jo iniciatyva Birštone buvo gerokai išplėsti šilumos tiekimo tinklai ir panaikinta 20 vietinių katilinių, kūrenamų anglimi ir skystu kuru. Didelį dėmesį skyrė katilinės ir šilumos tinklų modernizavimui. Dėl šių veiksmų buvo ženkliai sumažinti šilumos nuostoliai trasose ir šilumos kaina gyventojams. Šilumos kaina jau kelis metus yra viena iš mažiausių Lietuvoje. Už nuopelnus vystant šilumos ūkį, Albertas Jurgis Kandrotas skatintas Komunalinio ūkio ministerijos garbės raštu, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos Tarybos, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Padėkos raštais, Lietuvos energetikų Garbės ženklu. 2015 metais Energetikos ministerija Birštono savivaldybei įteikė auksinę Krivūlę „Už teisingas permainas šilumos ūkyje“.
•    Alvydą Urbanavičių – UŽ SĖKMINGĄ VADYBINĮ DARBĄ, JAUNOSIOS KARTOS UGDYMĄ IR AKTYVIĄ BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ
Birštono gimnazijos direktorius. Įgijęs matematikos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, vadybos eksperto kvalifikaciją. 2015 m. jam suteikta I vadybos kvalifikacinė kategorija. Jam vadovaujant, 2007 m. mokykloje akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykla tapo gimnazija. Sėkmingai buvo atlikta gimnazijos rekonstrukcija, sukurtos geros darbo ir mokymosi sąlygos. Gimnazijos abiturientai gerai laiko brandos egzaminus, 2/3 įstoja į aukštąsias mokyklas. Alvydo Urbanavičiaus iniciatyva gimnazijoje įrengtos 2 Aktyviosios klasės, mokytojai aktyviai naudoja skaitmenines mokymo priemones. Už sėkmingą vadybinį darbą ir respublikinių geografijos, biologijos, ir prancūzų kalbos olimpiadų Birštone organizavimą buvo skatintas Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštais. Direktorius yra aktyvus miesto bendruomenės renginių ir projektų dalyvis, Birštono kultūros centro tautinių šokių kolektyvo „Jievaras“ narys.
•    Ireną Joaną Šliaužienę – AKTYVIĄ BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ, KŪRYBIŠKUMĄ, MEILĘ NEMAJŪNŲ KRAŠTUI IR JO ŽMONĖMS
Visada rami, kukli, tolerantiška, puikiai mokanti bendrauti su kiekvienu žmogumi ir visai nesvarbu, kas jis toks. Nuo 1971 m. Nemajūnų pagrindinės mokyklos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja, o vėliau ir mokyklos direktorė. Savo darbinę veiklą tęsia Nemajūnų dienos centre, buvo jo įkūrėja, veiklų sumanytoja. Šiame centre Irena Joana tebedirba iki šiol. Sugalvojus Nemajūnų krašte įkurti bendruomenę, Irena buvo viena iš pačių aktyviausių: rengė nuostatus, rašė skelbimus, kvietė gyventojus į susirinkimus, atstovavo bendruomenei įvairiuose renginiuose. Savo laisvalaikį leidžia dažniausiai prie knygos arba palinkusi prie rankdarbių. Meniškos sielos žmogus: džiovina įvairiausius gėlių žiedus, gražesnius lapus, kad žiemą ilgais vakarais turėtų medžiagos kurti paveikslus. Kūrybinių idėjų semiasi savo nuostabiame Nemajūnų kaime. Nemajūnų dienos centre surengė jau antrą savo darbų parodą.
•    Zosę Birutę Vaišnorienę – UŽ ILGAMETĮ, NUOŠIRDŲ DARBĄ IR KŪRYBIŠKĄ, PROFESIONALŲ JAUNŲJŲ BIRŠTONIEČIŲ UGDYMĄ
Birštono vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ auklėtojos darbą dirba jau 44 metus. Ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė. Su ugdytiniais nuolat dalyvauja įvairiuose savivaldybės ir regiono projektinėse veiklose, renginiuose. Zosė Birutė šių metų rugpjūčio 17 d. švęs savo pedagoginės veiklos 45-erių metų jubiliejų. Aktyvi ne tik tiesioginiame „Vyturėlio“ auklėtojos darbe, bet taip pat ir visuomeniniame Birštono gyvenime. Yra Birštono visuomeninių organizacijų: „Raudonasis kryžius“, „Lietuvai pagražinti“ draugijos, Trečiojo Amžiaus Universiteto dalyvė. Kiekvienas žmogus turi savo autoritetą, pavyzdį, į kurį norėtų lygiuotis. Asmenybę, kurios gyvenimo būdas ar charakterio savybės imponuoja, padeda ir įkvepia įvairiais gyvenimo momentais, moko paprastų gyvenimo tiesų. Zosei Birutei tokiu pavyzdžiu buvo jos tėvų – Janinos ir Antano šeimos pavyzdys. Būtent mamos ir tėčio pavyzdys paskatino pasirinkti pedagogės specialybę.
•    Zitą Valatkienę – UŽ NUOŠIRDŲ DARBĄ, AKTYVŲ DALYVAVIMĄ BENDRUOMENĖS GYVENIME IR MEILĘ BIRŠTONO KRAŠTO ŽMONĖMS
Kasdien bendraujanti su žmonėmis, juos aplankanti, išklausanti problemas, neretai paguodžianti sunkią minutę – tokia yra laiškininkė Zita. AB Lietuvos pašte dirba jau 17 metų, todėl kaimo žmonės jau pripratę ją nuolat matyti savo kieme. Ji – tarsi seniūnijos darbuotojų pagalbininkė – kiekvieną dieną susitinka su paprastais žmonėmis, žino jų problemas, mato, kokiais rūpesčiais jie gyvena ir kaip tiesioginis pašto balandis perduoda informaciją seniūnijai, kur aptariamos sunkesnės situacijos ir jų sprendimo būdai. Visada besišypsanti, aktyvi Matiešionių krašto bendruomenės narė, negailėdama savo laiko, dalyvauja bendruomenės veikloje, renginiuose, kaip kaimo šauklys sukviečia bendruomenės narius į įvairius susibūrimus, renginius, talkas.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai