Birštono savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (lygis A, kategorija 11) pareigoms užimti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:
– turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
– turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) srityje;
– būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos, rekonstrukcijos, daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) darbus, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką ir skyrimą, statinių naudojimo priežiūros kontrolę, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo taisykles, sugebėti jais vadovautis ir taikyti praktikoje;
– gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti. Užmegzti ir palaikyti gerus ryšius su žiniasklaida.
MOKĖTI:
– dirbti kompiuterio MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
– anglų kalbą ne žemesniu kaip B 2 lygis pagal Europass;
– valdyti, kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas,  vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
– sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.Pretendentų atrankos būdas: pokalbis konkursą organizuojančioje įstaigoje, kurio metu patikrinamas pretendento tinkamumas eiti konkrečias valstybės tarnautojo pareigas.
Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje www.vtd.lt per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.Išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje adresu: Jaunimo g. 2, Birštonas, 215 kab., tel. (8 319) 62 013, (8319) 62 001 el. p. roma.urboniene@birstonas.lt., ausra.slavinskiene@birstonas.lt.

Administracijos direktorius                                                                   Valentinas Vincas Revuckas

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai