LSA tarptautinių ryšių komiteto pirmininkė N. Dirginčienė – apie savivaldybių vaidmenį įgyvendinant Baltijos jūros strategiją

 Aptariant Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (ESBJRS) įgyvendinimą pristatytas ir Lietuvos savivaldybių įsitraukimas į programą bei su tuo susiję iššūkiai. Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos tarptautinių ryšių komiteto pirmininkė, vasario 29 d. Vilniuje, Užsienio reikalų ministerijoje, dalyvavo strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijos posėdyje. Jame pagrindinis dėmesys buvo skirtas socialinių partnerių įtraukimui į strategijos įgyvendinimą.
Posėdyje LSA tarptautinių ryšių komiteto pirmininkė, Birštono merė Nijolė Dirginčienė teigė, kad šalies savivaldybės, įgyvendindamos atliekų tvarkymo projektus, spręsdamos oro taršos problemas, organizuodamos vandens tiekimą, transporto srautų valdymą, spręsdamos sveikatos apsaugos klausimus, įgyvendindamos energinio efektyvumo priemones, prisideda ir prie Baltijos jūros strategijos tikslų įgyvendinimo. Savivaldybės taip pat dalyvauja teritorinio bendradarbiavimo programose, kuriose didelis dėmesys skiriamas aplinkosaugai.
Merė pabrėžė, kad strategija neturi konkretaus finansavimo šaltinio, todėl ypač aktuali savivaldybėms yra informacija apie kitus šaltinius bei programas, kurioms jos galėtų teikti paraiškas.
N. Dirginčienė išskyrė ir kitus iššūkius, su kuriais susiduria savivaldybės. Vienas jų – žmogiškieji ištekliai ir gebėjimai. Visos 60 šalies savivaldybių yra labai skirtingos: vienos labai aktyviai dalyvauja įgyvendinant projektus ir turi sukaupusios didelę patirtį, kitos tai daro mažiau. Tačiau tik nedidelė dalis savivaldybių yra pajėgios dalyvauti tarptautiniuose projektuose, būti projektų pagrindinės įgyvendinančios institucijos.
„Savivaldybėms reikėtų mokymų projektų rengimo klausimais. Taip pat svarbu būtų savivaldybes supažindinti su kitų šalių patirtimi, kaip socialiniai partneriai įtraukiami į strategijos įgyvendinimą,“ – teigė LSA tarptautinių ryšių komiteto pirmininkė.
Ji paminėjo ir partnerių paieškos problemas bei poreikį sukurti duomenų bazę, kurioje būtų galima rasti informaciją apie projektus, projektų temas, partnerius, projektų rezultatus, projektų finansinius šaltinius ir panašiai. N. Dirginčienė pasveikino ministerijos iniciatyvą organizuoti išvykas į savivaldybes aptarti strategijos įgyvendinimo klausimus.

LSA informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai