Birštono ir Koryčino savivaldybės pradeda įgyvendinti bendrą projektą: numatoma sutvarkyti lopšelio-darželio „Vyturėlis“ teritoriją

Vakar, balandžio 20 dieną, Birštono savivaldybėje vyko projekto „Ikimokyklinio ugdymo tinklas abipus sienos“ atidarymo renginys. Birštono savivaldybė, kartu su partneriais Birštono lopšeliu-darželiu „Vyturėlis“ ir Koryčino savivaldybe (Lenkijos Respublika), įgyvendina projektą „Ikimokyklinio ugdymo tinklas abipus sienos“. Birštono savivaldybė projekto įgyvendinimo metu numato sutvarkyti ir atnaujinti Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ kiemo teritoriją – įrengti naujas lauko žaidimų erdves, žaidimų įrenginius įvairaus amžiaus vaikų grupėms, mini krepšinio aikštelę, įrengti pėsčiųjų takus, sutvarkyti teritorijos apšvietimą. Atidarymo renginyje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Savivaldybės administracijos vadovai, projekto partneriai iš Lenkijos – Koryčino savivaldybės meras Miroslaw Lech kartu su projekto partneriais, bei lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vadovai. Susitikimo pradžioje svečius pasveikino savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, pristatė Birštono kurortą ir pasidžiaugė prasidėjusiu bendradarbiavimu. Tikimasi, kad partneriams bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja praktika ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimo srityje, bus stiprinami šios srities specialistų gebėjimai, didės kvalifikacija, stiprės vietos valdžios sektoriaus institucijų bei bendruomenės ryšiai, bus labiau patenkinti vaikų poreikiai. Tarptautinis bendradarbiavimas prisidės prie gyvenimo kokybės abipus sienos gerinimo.
Koryčino savivaldybės meras Miroslaw Lech teigė, kad Birštono ir Koryčino savivaldybių bendras projektas yra gražaus bendradarbiavimo pradžia ir tikisi, jog ir ateityje abi savivaldybės įgyvendins bendrus projektus. Pasak jo, Birštonas yra šiuolaikiškas ir perspektyvus miestas, su atnaujinta infrastruktūra ir plėtros galimybėmis, galintis būti partneriu įgyvendinant projektus. Vėliau projekto vadovė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Jovita Tirvienė, pristatė projekto veiklas, vyko diskusija su partneriais. Po aptarimo, visi susitikimo dalyviai lankėsi Birštono lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“, apžiūrėjo projekto įgyvendinimo vietas, dalyvavo ekskursijoje po Birštono kurortą.
Projekto Nr. LT-PL-1R-106 „Ikimokyklinio ugdymo tinklas abipus sienos“ partneriai veiklas pradėjo įgyvendinti nuo š. m. kovo 1 d. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programą. Projekto bendrasis tikslas – gerinti gyvenimo kokybę skatinant ir teikiant aukštos kokybės ikimokyklinio ugdymo paslaugas Lietuvos – Lenkijos pasienio teritorijoje. Pagrindinės projekto veiklos susiję su ikimokyklinio ugdymo infrastruktūros atnaujinimu ir plėtra, ikimokyklinio ugdymo kokybės ir gebėjimų abipus sienos stiprinimu. Įgyvendinus projektą, numatoma ne tik įrengti naujas lauko žaidimų erdves, žaidimų įrenginius įvairaus amžiaus vaikų grupėms, mini krepšinio aikštelę, įrengti pėsčiųjų takus, sutvarkyti teritorijos apšvietimą, bet ir atnaujinti darželio virtuvės įrangą – įsigyti modernią maisto ruošimo techniką. Dėmesys bus skiriamas ir viešos vaikų žaidimo aikštelės, esančios Druskupio gatvėje, šalia lopšelio-darželio „Vyturėlis“, atnaujinimui. Joje taip pat numatoma įrengti daugiau vaikų žaidimų įrenginių, pastatyti naujus žaidimų kompleksus, įrengti suoliukus, įsigyti šiukšlių dėžes. Projekto partneris Koryčino savivaldybė planuoja rekonstruoti vaikų darželio pastatą.
Be infrastruktūros darbų, projekto įgyvendinimo metu planuojama surengti nemažai bendrų renginių, seminarų, susitikimų, diskusijų ikimokyklinio ugdymo srityje dirbantiems specialistams, darželių auklėtojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams. Bendradarbiavimo renginių metu bus diskutuojama aktyvių e-mokymosi metodų taikymo, emocinės, motyvacinės, pažinimo pagalbos vaikams, vaikų poreikių pažinimo ir kitais klausimais. Taip pat numatoma suorganizuoti linksmus renginius šeimoms su vaikais. Šios veiklos vyks tiek Birštono savivaldybėje, tiek ir Koryčino savivaldybėje.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėnesiai, projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. vasario 28 d. Bendra projekto vertė – 998 187, 95 Eur. Europos regioninės plėtros fondo skiriama lėšų dalis sudaro 85 procentus visos projekto vertės, t.y. 848 459, 75 Eur. Projekto partneriai bendrai prie projekto įgyvendinimo prisidės 149 728,00 Eur (15 procentų projekto vertės). Birštono savivaldybei tenkanti Europos Sąjungos lėšų dalis – 216 740,65 Eur, prie projekto įgyvendinimo prisidės 38 248,35 Eur. Birštono lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“ tenkanti Europos Sąjungos lėšų dalis – 28 063,60 Eur, prie projekto įgyvendinimo prisidės 4 952,40 Eur.

Birštono savivaldybės informacija

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai