Rugsėjo 29 d. Birštono Tarybos posėdis ir svarbiausi jo sprendimai

Rugsėjo 29 dieną, penktadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs klausimai.
Posėdžio metu buvo priimtas sprendimas iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. pertvarkyti Birštono vienkiemio darželio-mokyklos struktūrą, pakeičiant mokyklos grupę iš bendrojo ugdymo mokyklos į neformaliojo švietimo mokyklos ikimokyklinio ugdymo mokyklos grupę. Įgyvendinant Birštono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, buvo nutarta pakeisti Birštono vienkiemio darželio-mokyklos pavadinimą ir vadinti taip: Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“. Ikimokyklinio ugdymo mokykla vykdys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Projekto rengimą paskatino sumažėjęs pradinių klasių mokinių skaičius. Šiuo metu 1–4 klasėse mokosi 27 mokiniai, vidutiniškai po 6 mokinius klasės komplekte. Pertvarkius darželio-mokyklos struktūrą bus efektyviau naudojamos Mokinio krepšelio ir Savivaldybės biudžeto lėšos, pagerės ugdymo kokybė, kadangi dviejų mokyklų geriausi turimi resursai bus sukoncentruoti vienoje mokykloje. Planuojama, kad dauguma mokytojų bus įdarbinti Birštono gimnazijoje, formuojant po 3 pradinių klasių komplektus.
Posėdžio metu buvo patvirtintos naujos Birštono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės, kuriose patikslinti teritorijų valymo ir tvarkymo reikalavimai, įvesti nauji aktualūs apibrėžimai, patikslinti esami ir nauji draudimai, kuriuose aiškiau apibrėžta, kaip turi būti prižiūrimi žemės ar prie gyvenamųjų (individualių) namų esantys sklypai. Vieni pagrindinių pakeitimų  – reikalavimas prižiūrėti sklypus ir pjauti žolę bent kartą per mėnesį nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d., bus itin sugriežtinta apleistų pastatų ir jiems priklausančių žemės sklypų priežiūra ir kontrolė. Pastatai privalės būti aptverti, kad būtų kuo mažesnė galimybė patekti į vidų. Taip pat bus sugriežtinta ir vykdoma stebėsena prie komunalinių atliekų konteinerių, nes gyventojai mėgsta nešti ir palikti įvairius daiktus prie jų, tai bus fiksuojama, kad miestas būtų šiukšlinamas kuo mažiau. Bus stebima, ar individualių namų gyventojai neneša žaliųjų atliekų į miesto žaliąsias zonas.
Kitas svarbus Tarybos priimtas sprendimas – patvirtinti Birštono miesto teritorijos suskirstymą į zonas, nustatant automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus: 1 zona – Birštono miesto centrinė dalis (0,25); 2 zona – likusi Birštono miesto dalis (0,5); 3 zona  – likusi savivaldybės dalis (0,75). Patvirtinus šiuos koeficientus, atsiras galimybė dar daugiau sumažinti automobilių srautų Birštono kurorte, bei savivaldybėje, kadangi bus suteikta galimybė projektuoti automobilių stovėjimo aikšteles su mažesniu automobilių stovėjimo vietų skaičiumi, tokiu būdu bus skatinamas alternatyvus ekologiškas transportas, daugiau teritorijos bus skirta dviračių, pėsčiųjų takų infrastruktūrai.
Posėdžio metu buvo patvirtintos ir naujos Birštono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. Patvirtintos želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės bus aiškesnės, tikimasi tiek iš fizinių, tiek iš juridinių teritorijų savininkų atsakingesnės želdinių priežiūros, gražesnių žaliųjų erdvių, reprezentuojančių kurortą.
Vadovaujantis šiomis taisyklėmis asmenys, kurie pageidauja kirsti, genėti medžius, krūmus, pateikia Birštono savivaldybės Architektūros ir kraštotvarkos skyriui prašymą, komisija išnagrinėjusi vietovėje prašymą, leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti pateikia per 30 darbo dienų. Augančius miško žemėje želdinius ir krūmus galima kirsti ar genėti tik gavus Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorinio poskyrio išduotą leidimą.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai