Projekto partneriai dalijasi patirtimi socialinių reikalų srityje

Birštono savivaldybės administracija ir jai pavaldžios įstaigos, aktyviai veikdamos socialinių reikalų srityje bei spręsdamos įvairius socialinės, finansinės paramos gyventojams klausimus, vykdydamos įvairias programas ir projektus, skatinančius vyresnio amžiaus žmonių, asmenų, esančių socialinėje atskirtyje ar turinčių sveikatos problemų, įsitraukimą į visuomenę, bendravimą ir bendradarbiavimą bei aktyvų gyvenimą, turi sukaupę vertingą patirtį, kuria dalijasi su kitais.
Birštono savivaldybėje š. m. gruodžio 6–8 dienomis lankėsi projekto Nr. LT-PL-1R-049 „Bendradarbiavimas abipus sienos sveiko senėjimo ir socialinės gerovės srityje“ partnerio Punsko valsčiaus administracijos (Lenkijos Respublika) atstovai ir dalyvavo mokymų programoje „Socialinės srities darbuotojų ir susijusių institucijų mokymai abipus sienos“. Mokymuose taip pat dalyvavo VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro, Nemajūnų dienos centro, Neįgaliųjų dienos užimtumo centro, kitų įstaigų atstovai. Projekto partneriams ir mokymų dalyviams buvo pristatytas Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro rekonstrukcijos projektas, diskutuota vyresnio amžiaus žmonių socialinės globos, bendruomeninės ir paliatyviosios slaugos klausimais. Apie savo veiklą, susijusią su socialinių klausimų sprendimu, socialinės rizikos šeimomis, vaikų teisėmis, neįgalių asmenų įtraukimu į bendruomenę, pagalba vyresnio amžiaus ir neįgaliems asmenims, paslaugų teikimu socialiai remtiniems, neįgaliems asmenims, įvairių renginių, užimtumo veiklų, mokymų organizavimu ir daugeliu kitų įdomių ir aktualių klausimų dalijosi Birštono savivaldybės įstaigų atstovai. Mokymų programos dalyviai lankėsi Neįgaliųjų dienos užimtumo centre, Nemajūnų dienos centre, Birštono viešojoje bibliotekoje, kurioje biblioterapijos veikla buvo pristatyta kaip gydymo priemonė.
Projektas Nr. LT-PL-1R-049 „Bendradarbiavimas abipus sienos sveiko senėjimo ir socialinės gerovės srityje“ finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą. Bendrasis projekto tikslas – gerinti gyvenimo kokybę, koordinuotai plėtojant sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemos paslaugas Lietuvos–Lenkijos pasienio teritorijoje.
Bendra projekto vertė – 955 524,00 Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 812 195,40 Eur. Projekto partnerių bendrojo finansavimo lėšos – 143 328,60 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. kovo 1 d. – 2019 m. vasario 28 d.

Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai