SKELBIAMAS BUTŲ BIRŠTONO MIESTE PIRKIMAS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

image description

Perkančioji organizacija – Birštono savivaldybės administracija (kodas 188750166), Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, tel. (8 319) 65 555, faks. (8 319) 65 555, el. p. [email protected].

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 841 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 211 redakcija).

  1. Skelbiamų derybų būdu perkami 3 (trys) vieno kambario butai, esantys Birštono mieste.
  2. Pirkimas skaidomas į dalis:

2.1. I pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1 butas.

2.1.1. Butui keliami šie reikalavimai:

2.1.1.1. naudingasis plotas ne didesnis kaip 40 kv. metrų;

2.1.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;

2.1.1.3. butai gali būti perkami su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas buto priklausiniu, tai jo įsigijimo išlaidos netinkamos finansuoti projekto biudžeto lėšomis;

2.1.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų išlaidų, turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius, techninius ir energinio naudingumo reikalavimus gyvenamosioms patalpoms. Jeigu butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos ir iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje numatytos datos;

2.1.1.5. turi turėti visus komunalinius patogumus (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo, elektra);

2.1.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;

2.1.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga turi būti tvarkinga ir veikianti.

2.2. II pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1 butas.

2.2.1. Butui keliami šie reikalavimai:

2.2.1.1. naudingasis plotas ne didesnis kaip 40 kv. metrų;

2.2.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;

2.2.1.3. butai gali būti perkami su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas buto priklausiniu, tai jo įsigijimo išlaidos netinkamos finansuoti projekto biudžeto lėšomis;

2.2.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų išlaidų, turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius, techninius ir energinio naudingumo reikalavimus gyvenamosioms patalpoms. Jeigu butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos ir iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje numatytos datos;

2.2.1.5. turi turėti visus komunalinius patogumus (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo, elektra;

2.2.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;

2.2.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga turi būti tvarkinga ir veikianti.

2.3. III pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1 butas.

2.3.1. Butui keliami šie reikalavimai:

2.3.1.1. naudingasis plotas ne didesnis kaip 40 kv. metrų;

2.3.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;

2.3.1.3. butai gali būti perkami su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas buto priklausiniu, tai jo įsigijimo išlaidos netinkamos finansuoti projekto biudžeto lėšomis;

2.3.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų išlaidų, turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius, techninius ir energinio naudingumo reikalavimus gyvenamosioms patalpoms. Jeigu butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos ir iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje numatytos datos;

2.3.1.5. turi turėti visus komunalinius patogumus (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo, elektra);

2.3.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;

2.3.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga turi būti tvarkinga ir veikianti.

  1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai – atsižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.
  2. Pirkimo dokumentai skelbiami Birštono savivaldybės interneto tinklalapyje www.birstonas.lt, http://birstonas.lt/verslininkams/informacija/ (gali būti išduodami Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, 338 kab., tel. (8 319) 62 009, el. p. [email protected]).
  3. Paraiškos parduoti butus ir jų dokumentai (buto nuosavybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, kadastro duomenų bylos kopija (buto kadastro byla turi atitikti esamo buto išplanavimą), kopija, parduodamo nekilnojamo turto techniniai ir ekonominiai duomenys, įgalinimus patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo (asmens dokumento kopija ar įgaliojimas), buto energinio naudingumo sertifikato kopija, jei butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, viešosios įstaigos Birštono būsto energijos taupymo agentūros pažymos apie savininko įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis, kopija, parengti lietuvių kalba, pateikiami (paštu, per kurjerį, įteikiama tiesiogiai) Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui, 338 kab., Jaunimo g. 2, Birštone, iki 2017 m. gruodžio 28 d., 10.00 val.
  4. Pasiūlymo pateikimo terminas – iki 2017 m. gruodžio 28 d., 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.
  5. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, vyks 2017 m. gruodžio 28 d., 10.00 val., Birštono savivaldybės administracijoje, Jaunimo g. 2, Birštone.
  6. Pasiūlymų pateikimas – užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2017 m. gruodžio 28 d., 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Pasiūlymas Butų pirkimui skelbiamų derybų būdu. Neatplėšti iki 20…… m. ….. d. … val.“.

Daugiau informacijos „Butų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos

Butų pirkimo paraiškos forma

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai