Informacija apie Birštono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymą

Informuojame, kad Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-224 patvirtinta Birštono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – NVO taryba). NVO tarybos sudėtis:
1. Roma Urbonienė – Trečiojo amžiaus universiteto deleguota narė;
2. Birutė Bartkevičiūtė – Prienų rajono diabeto klubo „Versmė“ deleguota atstovė;
3. Julija Birutė Barutienė – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Birštono miesto bendrijos deleguota atstovė;
4. Vytas Vaitkevičius – Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ deleguotas atstovas;
5. Irena Joana Šliaužienė – Nemajūnų bendruomenės santalkos deleguota atstovė;
6. Eglė Jakučionytė – Jaunimo klubo deleguota atstovė;
7. Žaneta Židonienė – Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Jaunimo reikalų vyriausioji specialistė;
8. Vilma Burbienė – Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;
9. Jurgita Suchockienė – Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
10. Vytas Kederys – Birštono savivaldybės mero pavaduotojas;
11. Birutė Magdelena Vokietaitienė – Birštono savivaldybės tarybos narė;
12. Jurgita Šeržentienė – Birštono savivaldybės tarybos narė.
Artimiausias tarybos posėdis planuojamas 2018 m. sausio mėnesį.
NVO taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji kolegiali institucija, sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindu iš savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų. NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą Birštono savivaldybėje.
NVO tarybos uždaviniai:
1. analizuoti, stebėti ir vertinti savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos nevyriausybinių organizacijų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
2. teikti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės administracijai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir nevyriausybinėms organizacijoms aktualių klausimų sprendimo, nevyriausybinių organizacijų programų ar projektų finansavimo.
3. kartą per metus informuoti Savivaldybės tarybą apie savo veiklą;
4. informuoti visuomenę apie NVO tarybos tikslus ir veiklą;
5. atlikti kitas priemones, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla, jos koordinavimu.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai