Informacija dėl kirtimų B. Sruogos gatvėje

Birštono savivaldybės administracija informuoja, kad Birštono mieste, B. Sruogos gatvėje esančiuose želdiniuose, atliekami valomieji kirtimai. Želdiniai yra šalia dviračių tako, priešais PC ,,NORFA“. Šiuo metu tvarkomas plotas – buvusi Birštono girininkijos teritorija, kur buvo auginami medžių sodinukai. Medelyną panaikinus, medeliai liko, tačiau jiems suaugus, atstumai tarp jų tapo per maži ir medžiai ėmė stelbti vienas kitą. Dėl šios priežasties visų medžių lajos tapo deformuotos, jose daug sausų arba džiūstančių šakų. Atsižvelgiant į tai, jog miestų želdiniams keliami kitokie reikalavimai negu miško medžiams, šių želdinių būklę būtina taisyti, formuojant tvarius, estetiškus ir saugius želdinius. Tikslui pasiekti yra vienas būdas – kirtimai, t. y. atsilikusių augimu ir užstelbtų medžių pašalinimas, kad likusiems atsirastų erdvės normaliam vystymuisi ir augimui.
Pagal 2017 m. vasario 28 d. išduotą leidimą Nr. (28.11.)-MKŪ -012 numatyta iškirsti 53 medžius.
Medžiai kirtimams buvo atrinkti pagal šiuos požymius: pirmiausia, šalinami užstelbti, t. y. tie medžiai, kurių kamienai 1,3 m aukštyje yra plonesni kaip 10 cm. Kiti medžiai atrinkti pagal aiškius išorinius defektus – labai nustelbtos ir deformuotos lajos, kamieno žaizdos, netinkami šakų suaugimai, turintys esminės įtakos tolesniam medžio vystymuisi ir kt.
Kirtimus atlieka BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnyba, medieną socialinei paramai skirsto Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
Želdinių kilmė – kultūrinė, vyrauja mažalapė liepa, uosis, yra paprastojo ąžuolo ir karpotojo beržo.
Išretinus tankų želdynų masyvą, Mokyklos gatvės kvartale, pavasarį suplanuota žemaūgių kalninių pušų alėjos sodinimo akcija. Ši kalninių pušų alėja bus pasodinta atkarpoje nuo Mokyklos gatvės iki B. Sruogos gatvės, ties šias gatves jungiančiu dviračių taku. Šiuo metu ši teritorija nėra apželdinta, šis sprendimas gerokai pagerins kvartalo kraštovaizdį.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai