Vasario 9 d. Tarybos posėdyje patvirtintas 2018 m. Birštono savivaldybės biudžetas

Vasario 9 d., penktadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs klausimai.

Posėdžio metu buvo patvirtintas Birštono savivaldybės 2018 metų biudžetas. Prognozuojamos 2018 metų savivaldybės pajamos – 8285,1550 tūkst. Eur, išlaidos – 8285,1550 tūkst. Eur. Palyginimui – 2017 metų pajamos buvo 8195,8 tūkst. Eur. 2018 metų biudžeto pajamų finansavimas skiriamas 8 programoms, kuriose yra nurodyti asignavimų valdytojai ir planuojamos skirti lėšos:
• Švietimo veiklos programai – 2130,6 tūkst. Eur arba 24,05 %;
• Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo programai – 1354,76 tūkst. Eur. arba15,29 %;
• Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programai – 2894,08 tūkst. Eur arba 32,66 %;
• Kultūros ir sporto puoselėjimo veiklos programai –1145,1 tūkst. Eur arba 12,9 %;
• Visuomenės sveikatos stiprinimo programai –  45,55 tūkst. Eur arba 0,51 %;
• Socialinės paramos ir paslaugų teikimo programai – 914,045 tūkst. Eur arba10,3 %;
• Turizmo skatinimo, rekreacijos ir verslo vystymo programa – 277,2 tūkst. Eur arba 3,13 %;
• Urbanistinės plėtros programa – 100,0 tūkst. Eur arba 1,13 %.
Visame biudžete darbo užmokestis sudaro 3505,47 tūkst. Eur. arba 39,56 % viso biudžeto lėšų, o skaičiuojant su soc. draudimu tai sudaro 4573,9 t. Eur. arba 55,2 %. Ilgalaikiam turtui, statybos darbams skiriama 1657,8 tūkst. Eur. arba tai sudaro 18,7 %. Komunalinėms išlaidoms skiriama 244,6 tūkst. Eur arba, lyginant su 2017 m., 7,75 tūkst. Eur. daugiau. Visame biudžete komunalinės paslaugos sudaro 2,76 %. Kitoms paslaugoms skiriama 309,8 tūkst. Eur. arba tai sudaro 3,7%. Lyginant su 2017 m., skiriama daugiau 61,8 tūkst. Eur. Renginiams skiriama 225,8 tūkst. Eur ir tai sudaro 2,73% viso biudžeto. Lyginant su 2017 m., daugiau skiriama 58,2 tūkst. Eur. Prekių įsigijimui skiriama 211,0 tūkst. Eur. arba 2,55% viso biudžeto. Nėra pilnai skirti asignavimai transporto nuostolių dengimui 13,0 tūkst. Eur bei biudžetinėms įstaigoms neturint finansinių resursų.
Posėdžio metu buvo priimtas sprendimas dėl Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato – kino teatro Birštone (Jaunimo g. 1) nuomos. Nustatytas šio pastato nuomos terminas – 99 metai, o pradinė nuomos kaina – 1,00 Eur/kv. m už mėnesį (be PVM). Nurodytas kino teatro pastatas viešo nuomos konkurso būdu buvo išnuomotas nuomininkui – uždarajai akcinei bendrovei „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko – išnuomotas pagal pastato nuomos sutartį, ši nuomos sutartis nutraukta. Pagal parengtą projektą, nuomininko pastate vykdomas veiklų rūšis nulems Birštono miesto bendrasis planas (galiojantis planas nesuteikia teisės žemės sklypo esamo naudojimo būdo „visuomeninės paskirties teritorijos“ pakeitimo į „komercinės paskirties objektų teritorijos“). Kai pastatas yra išnuomojamas, Savivaldybė turi įtaką investicijų, reikalingų pastato rekonstravimui, dydžiui ir gali nustatyti pastato rekonstravimo darbų terminus bei gali numatyti pastate vykdomas veiklas.
Taip pat tarybos posėdžio metu buvo pakeisti Studijų rėmimo fondo nuostatai. Pakeisti nuostatai nuo šiol bus aiškesni, labiau apibrėžti ir leis Studijų rėmimo fondo tarybai efektyviau spręsti klausimus. Pagal naujuosius nuostatus, tiksliau apibrėžta, kurie studentai gali pasinaudoti Studijų rėmimo fondu ir gauti vienkartinę stipendiją, t.y., deklaravusieji savo gyvenamąją vietą iki 29 m; pirmą kartą besimokantys pirmoje studijų pakopoje ir siekiantys bakalauro laipsnio. Aiškiau parašyta, kokius dokumentus pateikti, už kuriuos mėnesius pateikti šeimos pajamas. Taip pat papildyta ir šeimos sąvokos apibrėžimu. Pagal jį studentas žinos,  kokios šeimos sudėties prašyti civilinės metrikacijos skyriuje. Buvo padidintas vienam šeimos asmeniui per mėnesį tenkančių pajamų dydis – iki 8 BSI (304 Eur), tačiau viršijantiems išimtys nenumatytos. Padidintos maksimalios ribos vienkartinei stipendijai gauti – iki 16 BSI. Studentams iš daugiavaikių šeimų, visiškiems našlaičiams ir turintiems negalią – padidinta 21 BSI.
Kitas svarbus Tarybos posėdžio sprendimas – patvirtinta nauja laikinųjų prekybos, paslaugų teikimo vietų Birštono mieste schema. Pagal ją, numatytos laikinosios prekybos ir paslaugų vietos Birštono mieste. Priėmus šį sprendimą, atsiras galimybė esamiems investuotojams vystyti maitinimo paslaugų veiklą prie II tvenkinio, Birštono mieste. Būsimiems investuotojams koreguojama ir prekybos vieta prie III tvenkinio, Birštono mieste. Teritorijoje prie II ir III tvenkinio bus draudžiama prekyba alkoholiniais gėrimais.
Birštono savivaldybės informacija
 Biudezatas_pagal programas

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai