DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO UAB „TOPFASHION“

BIRŠTONO SAVIVALGYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

2018 m. vasario 8 d. Nr. AV-045

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėmis ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 197 redakcija) bei atsižvelgdamas į UAB „TOPFASHION“ 2018 m. vasario 2 d. paraišką,

i š d u o d u UAB „TOPFASHION“ (įmonės kodas 302702432) licenciją  verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais restorane, esančiame Birutės g. 21, Birštone.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka  Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8 A, Kaunas; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda).

 

 

   
Administracijos direktorius                              Valentinas Vincas Revuckas

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai