Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – nominantai

Birštono savivaldybė kvietė teikti iškilių, nusipelniusių Birštono savivaldybei 2017 metais žmonių kandidatūras tradiciniams apdovanojimams, kurie bus teikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime (Vasario 16-ąją).
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimų nominantams atrinkti sudaryta komisija nusprendė apdovanoti šiuos Birštono savivaldybės žmones:
Novožilova_1Marija Novožilova – už aktyvią visuomeninę veiklą, nuoširdų darbą ir meilę Birštono krašto žmonėms.
Gimusi Nemajūnų kaime, daugiavaikėje valstiečių šeimoje. Trylika metų dirbo Linksmakalnio pašte, Kauno r. Nuo 1993 m. aktyviai dalyvauja „Bočių“ bendrijos, sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“, Lietuvai pagražinti Birštono skyriaus veikloje, dainuoja „Bočių“ chore „Sidabrinė gija“. Aktyvi akcijų dalyvė, organizuojanti  labdaringus darbus.
Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, ėmėsi iniciatyvos ir numezgė Lietuvos vaikučiams iki 3 metų 100 porų šiltų, raštuotų kojinaičių, jas padovanojo VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“. Jautri ir rūpestinga Marija 2018 m. švęs 80-ties metų jubiliejų.
Jurgis Valentinas Janulis_1Jurgis Valentinas Janulis – už ilgametę veiklą medicinos srityje, prasmingus darbus Raudonojo Kryžiaus organizacijoje, stalo teniso turnyrų organizavimą ir meilę Birštono krašto žmonėms.
30 metų dirbo Birštono PSPC vyr. gydytoju. Daug jėgų skyrė įstaigos materialinės bazės kūrimui, pažangios medicinos įrangos įsigijimui, greitosios pagalbos automobilio gavimui, seniūnijos kaimo med. punktų veiklai, bendruomenės sveikatinimui.
1990–1995 metais buvo renkamas Birštono miesto tarybos nariu, 2003–2004 ir 2011–2015 m. –Birštono savivaldybės tarybos nariu, puoselėjo ir rezultatyviai bendravo su Vokietijos, Prancūzijos, Norvegijos savivaldybėmis – Birštono partneriais, užmezgė profesinius naudingus ryšius.
Ilgą laiką dirbdamas savanoriškoje Raudonojo Kryžiaus organizacijoje, kuriai dabar ir pats vadovauja, būrė ir skatino savanorius, dalyvauja sveikatinimo akcijose, pirmosios pagalbos mokymuose, viešina sveiko gyvenimo patarimus vietinėje spaudoje.
J. V. Janulis 10 metų organizuoja kasmetinį respublikinį renginį – stalo teniso turnyrą. Nominantas populiarina šią sporto šaką ir tarp birštoniečių, ir tarp kurorto svečių. Šiam puikiam sumanymui telkiasi ir visa Janulių šeima. Ši tradicija rado pasekėjų keliolikoje Lietuvos miestų ir rajonų, o kasmetiniai Birštono turnyrai suburia po keliasdešimt entuziastų.
Nepailstantis akordeonistas, mielai bendraujantis, tolerantiškas, mylimas žmonių, suburiantis bendraminčius dainai ir veiklai 2018 m. švęs 75-mečio jubiliejų.
L.Patinskiene (002)_1Liucija Patinskienė – už profesionalų darbą medicininės reabilitacijos, sveikatinimo srityse, Birštono vardo garsinimą ir aktyvią bendruomeninę veiklą.
Karjerą Birštone pradėjo 1989 m., būdama gydytoja-gastroenteraloge, terapeute. Nuo 2002 m. vadovauja „Tulpės“ sanatorijai. Inicijavo senosios gydyklos modernizavimo projektą, kurioje išsiplėtė paslaugų spektras ir senasis Birštono kurorto paveldo objektas nušvito naujomis spalvomis. Direktorės suburta komanda išsikėlė užduotį – tapti sveikos organizacijos ambasada sveikame ir nuolat gražėjančiame Birštone. Kasmet vadovės L. Patinskienės bei sveikatos priežiūros ir rinkodaros specialistų pastangomis parengiamos naujos šiuolaikiškos medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo metodikos. Vienas iš direktorės vykdomų projektų – meno ir biblioterapijos taikymas pacientams po sunkių ligų ir traumų. „Tulpės“ sanatorija, vadovaujama L. Patinskienės, už unikalių paslaugų kūrimą, panaudojant mineralinį vandenį, LR Prezidentės apdovanota Pramoninkų asociacijos aukso medaliu ir įvardyta kaip „Metų gaminys“. 2006 m. respublikiniame medikų vadovų apdovanojimų renginyje vadovė apdovanota „Metų sėkmės“ prizu. 2013 m. įsteigtas Suaugusių hemofilija sergančių pacientų reabilitacijos centras, o 2016 m. įkurta Hemofilja ir retomis koagulopatijomis sergančiųjų reabilitacijos ir slaugos specialistų draugija, kurios pirmininke išrinkta L. Patinskienė.
Šiais metais Birštono kurortą papuoš naujai duris atveriantis renovuotas istorinis pastatas „Baltoji vila“.
L. Patinskienės indėlis į sanatorijos veiklą ir plėtrą – svarbus ir labai reikšmingas akcentas, išliekamasis reiškinys Birštono kurortologijos istorijoje.
L. Patinskienė yra bendruomeniškumo ir gražių bendradarbiavimo tradicijų pavyzdys Birštone.
Aktyvi visų Birštone vykstančių renginių dalyvė, nevyriausybinių organizacijų pagalbininkė, rėmėja, vedanti paskaitas sveikatos ir sveikatinimo klausimais.
birstono-kulturos-centras-zigmas-vileikisZigmas Vileikis – už profesionalų darbą, Birštono kultūrinio įvaizdžio formavimą, džiazo muzikos tradicijų puoselėjimą ir kurorto vardo garsinimą.
Ilgametis vadovas, sėkmingai dirbantis kultūros srityje, 1980 m. pradėjo eiti kultūros skyriaus vedėjo pareigas. Nuo 1990 m. dirba Birštono kultūros centro direktoriumi. Nuo 1980 m. direktoriaus iniciatyva organizuojamas seniausias Lietuvos džiazo festivalis. Festivalis pelnė džiazo atlikėjų, publikos pasitikėjimą, pateisino nacionalinio ir tarptautinio festivalio statusą. XX-asis džiazo festivalio rengimas yra didelė vertybė, parodanti, jog turint kompetenciją bei meninį išprusimą kultūrinis gyvenimas gali aktyviai vykti ne tik didmiesčiuose.
Birštono kultūros centro kolektyvai šokio, muzikos, teatro ir dailės srityse deramai reprezentuoja kurortą, kuria miesto įvaizdį, daro miestą patrauklų jo gyventojams, turistams bei investuotojams.
Apdovanojimai ir įvertinimai:
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 2005 m. Vasario 16-osios proga įteiktas apdovanojimas – Valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.
LRT televizijos projekto „Metų šviesuolis 2006“ – nominacija „Už ištikimybę idėjai. Ir tada kai sekėsi, ir tada – kai ne“.
Prienų ir Birštono krašto laikraščio „Gyvenimas“ organizuojamo kasmetinio projekto „Metų žmogus“ nominacija.
Valatkaitė_Ona Valatkaitė – už pasiaukojančią tarnystę artimui, aktyvią bendruomeninę veiklą ir meilę Birštono krašto žmonėms.
Nuo 1954 metų dirbo „Versmės“ sanatorijoje Endokrinologijos skyriuje. Sulaukusi pensinio amžiaus vis dar nepamiršo, turinti medicininį išsilavinimą, kadangi slaugė sunkiai sergančią mamą, seserį ir visus kitus, kuriems reikėjo pagalbos.
Jos namuose šilumą ir meilę atrado dešimtmetė Jiezno vaikų namų auklėtinė Vijolė, kurią užaugino, išauklėjo ir rūpinasi iki šiol.
1988 m. prasidėjus Lietuvos Carito atgimimui, Onutė buvo viena iš septynių Lietuvos moterų iniciatyvinės grupės narių, pasirašiusių Katalikiško moterų sambūrio Carito įkūrimo aktą Kaune.
1989 m. išrinkta Lietuvos Carito valdybos nare.
1998 m. įkūrė Carito grupę Birštone, kuriai vadovavo ir savanoriavo daugelį metų, lankė ligonius, leido jiems vaistus, tiekė maisto produktus, rūpinosi šių žmonių dvasiniu tobulėjimu. 30 metų savanorystės patirtimi Onutė šiandien mielai dalijasi su Birštono caritiečiais, yra Birštono parapijos Carito garbės narė, maldos grupės „Motinos maldoje“ narė.
Birštoniečiai Onutę pažįsta kaip dorą, sąžiningą, rūpestingą, jautrią kito žmogaus likimui moterį, dalijančią savo gerumą iš visos širdies.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai