Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) ir EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdis: aptarta etnokultūrinio neformalaus ugdymo sritis, apdovanoti etnokultūrinio ugdymo šviesuoliai

Spalio 5 dieną Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė dalyvavo Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) ir EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrame posėdyje, Kaune. Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) ir EKGT regioninių etninės kultūros globos tarybų narius maloniai pasitiko Kauno tautinės kultūros centro direktorė Vilija Kepežinskienė bei „Linksmoji armonika“, vadovaujama Algirdo Kasperavičiaus. Posėdį atidarė Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Mindaugas Puidokas.
Posėdžio metu buvo pristatyta Kauno tautinės kultūros centro geroji patirtis etnokultūrinio neformalaus ugdymo srityje. Pristatytos veiklos, būreliai, folkloro ansambliai, veikiantys centre, su kokiomis nuomonėmis ir požiūriais susiduriama. Aptarti regionų tarybų vykdytos mokyklų apklausos apie Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimą rezultatai, Etninės kultūros plėtros valstybinės programos 2019–2027 m. rengimas, Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rengimas. Pirmasis olimpiados turas įvyks jau šių metų gruodžio 15 d.
Apdovanoti etnokultūrinio ugdymo šviesuoliai, kurie gera širdimi, patriotiškumo vedami, ugdo, šviečia mūsų ateities vaikus.
Visi darbotvarkėje numatyti klausimai sulaukė daug diskusijų: kas yra etnokultūrinis švietimas, ar reikalingas jis darželiuose, mokyklose, universitetuose, ar gali būti integruojamas į kiekvieną mokykloje dėstoma dalyką, koks mokyklos požiūris į etnokultūrą.
Ir čia puikiai tinka didžiojo lietuvių humanisto, rašytojo, Vydūno pasakyti žodžiai: „ Asmenybė negali būti pilnavertė, likdama savyje, nejausdama ryšio su tauta“.

Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai