Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems Birštono bendruomenėje teikėjų dėmesiui

Birštono savivaldybė, vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545, skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems Birštono bendruomenėje projektams 2019 metais finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.
Projektai turi būti paruošti pagal paminėtais konkurso organizavimo nuostatais patvirtintą paraiškos formą (nuostatų 1 priedas) ir atitikti nuostatuose nurodytus reikalavimus.
Paraiškos (Nuostatų 1 priedas), detalios projekto įgyvendinimo sąmatos (Nuostatų 2 priedas) bei Nuostatų 16.4 papunktyje nurodytos deklaracijos (Nuostatų 5 priedas) priimamos iki šių metų lapkričio 5 d. 16.00 val., tiesiogiai pristatant į Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Jaunimo g. 2, 111 kab.) arba Savivaldybės administracijos priimamajame, 211 kab., arba registruotu paštu, adresu Birštono savivaldybės administracija, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.
Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Milda Astašauskienė, telefonu 8 319 62 019, el. p. [email protected] ir Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Birutė Jakučionienė, telefonu 8 319 62 017, el. p. [email protected]

Birštono savivaldybės informacija

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai