2019 metais Birštone minėtinos sukaktys

Tik jungdamas praeitį ir ateitį, kaip dvi to paties obuolio puses, įgaunu save. Prasidėjusį prieš šimtmečius drauge su kunigaikščio Kęstučio žygiais ir vaidilučių giesmėmis, su miško brolių krauju šlakstytų miškų ošimu ir žiloje senovėje ištartais motinų palaiminimais bei saugančiomis maldomis (Rimvydas Stankevičius).
Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė kompozitoriaus Juozo Naujalio, pirmojo Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos, kunigo, lietuvių literatūros klasiko Juozo Tumo-Vaižganto, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto metais.
Lietuvos Respublikos Seimas 2019-uosius paskelbė Jėzuitų misijos Lietuvoje, Lietuvos Laikinosios sostinės atminimo. Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos vietovardžių, Pasaulio lietuvių, Žemaitijos metais.
Sukanka 155 metai nuo spaudos lietuviškais rašmenimis draudimo ir 115 metų nuo jos atgavimo (Spaudos draudimas 1864–1904 m.) Prisiminsime Birštono krašto knygnešius Vincentą Butvydą, Mataušą Klimavičių, Kajetoną Sviderskį, Matą Valeiką.
Sukanka 160 metų, kai Birštone lankėsi kelionių vadovų pradininku laikomas poetas Vladislovas Sirokomlė, aprašęs Birštono kurortą knygoje „Nemunas nuo versmių iki žiočių“ (1859 m.).
1909 m. pagal architekto Vaclovo Michnevičiaus projektą, prižiūrint architektui Edmundui Frikui ir vadovaujant klebonui Jonui Karveliui, pastatyta dabartinė Birštono bažnyčia (sukanka 110 metų).
1924 m. Lietuvos Raudonasis kryžius pasirašė sutartį su Sveikatos departamentu ir įsipareigojo modernizuoti kurortą (sukanka 95 metai).
Sukanka 80 metų, kai Birštone (1939 m.) pastatytas paminklas Jonui Basanavičiui. Paminklo autorius skulptorius Antanas Aleksandravičius (1885-12-03–1970-02-04).
Prisiminkime nusipelniusius birštoniškius bei kurortui ir Lietuvai svarbius žmones.

Sausį
Sukanka 100 metų, kai gimė Lietuvos patriotas, vienas iš „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ leidėjų, politinis kalinys Povilas Buzas (1919-01-03–2012-01-13).
Sukanka 90 metų, kai gimė ilgametis Birštono girininkas, tremtinys, knygų „Tremtinio dalia“ ir „Gyvensim“ autorius Arvydas Vilkaitis (1929 0115–1997-02-11) .

Balandį
Sukanka 110 metų, kai Šaltinėnų kaime gimė ekonomistas, istorikas Juozas Venslavičius-Venclova (1909-04-22–1999-12-22).

Gegužę
Sukanka 90 metų, kai gimė kunigas, vienas iš „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ leidėjų, Juozas Zdebskis (1929-05-10–1986-02-05). Jis bendravo ir bendradarbiavo su Birštono žmonėmis, kursčiusiais nepriklausomos Lietuvos ir tikėjimo laivės viltį.

Liepą
Sukanka 115 metų, kai gimė poetas Jonas Aistis-Aleksandravičius (1904-07-07–1973-06-13). „Papilio are“ jis rašė, kad pasiilgęs gamtos, su linksma kompanija Birštone lankydavosi šelmiškasis poetas Kazys Binkis.

Rugsėjį
Daili, rami, sveika vieta – Birštonas. Čia vasarą atsilanko keli tūkstančiai žmonių – lietuvių, lenkų, rusų, žydų, sergančių įvairiomis ligomis. Birštono maudyklės mažina arba ir visiškai išgydo sausgėlą (reumatizmą). Po kairiosios Nemuno pusės šile tyras oras naikina džiovą ir stiprina dirksnius (Vaižgantas).

Sukanka 150 metų, kai gimė kunigas, lietuvių literatūros klasikas Juozas Tumas-Vaižgantas
(1869-09-20–1933-04-29), lankydavęsis Birštono kurorte, rašęs apie jį, kėlęs jo trūkumus, atskleidęs privalumus.

Gruodį
Sukanka 185 metų, kai gimė dailininkas, akademikas Nikodemas Silvanavičius (1834-12-25–1919-05-25).
Sukanka 95 metų kai gimė buvęs Kęstučio apygardos partizanas, tremtinys, knygos „Nueitas kelias“ autorius Jonas Žičkus (1924-12-27–2007-06-05).

Birštono viešosios bibliotekos bibliografės Genovaitės Mačiūtės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai