Projekto veiklos – naujų iniciatyvų pradžia

interegkorycinBirštonas

Birštono ir Koryčino (Lenkijos Respublika) savivaldybės 2018 metų vasario–gruodžio mėnesiais kartu įgyvendino projektą Nr. LT-PL-2S-184 „Gyvenimas kaip teatras – bendradarbiavimas abipus sienos aktyvaus senėjimo srityje“, kuriam buvo skirtas Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programos finansavimas. Projekto tikslas – gerinti gyvenimo kokybę, siekiant paremti ir skatinti senėjančią visuomenę Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione. Projekto uždaviniai buvo šie:
– Didinti tarpregionines socialines ir kultūrines paslaugas senėjančiai visuomenei;
– Skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą ir integraciją siekiant geresnės socialinės įtraukties bendradarbiavimo abipus sienos srityje;
– Aktyvaus senėjimo politikos pasienio regione stiprinimas ir sklaida;
– Kultūros ir socialinės paramos institucijų bendradarbiavimo abipus sienos stiprinimas.
Birštono ir Koryčino savivaldybių senjorai teatro ir vaidybos mėgėjai aktyviai dalyvavo visose projekto veiklose – š. m. kovo mėnesį vykusiuose mokymuose Koryčine, stiprino savo įgūdžius vaidybos, kalbėjimo, judesio, plastikos, kūno kalbos srityse, rengė ir vaidino trumpus etiudus, kūrė mizanscenas, savo pastatytus spektaklius vaidino tarptautiniuose kultūros renginiuose Birštone ir Koryčine.
Vienu iš ryškių projekto akcentų tapo bendras abiejų senjorų teatrų pasirodymas, š. m. lapkričio 10–11 dienomis, Koryčine, minint Lenkijos nepriklausomybės šimtmečio dieną. Teatro mėgėjai parodė bendrą spektaklį, pastatytą pagal A. Mickevičiaus kūrinį „Ponas Tadas“. Birštono vienkiemio teatro dalyviai bendro spektaklio metu atliko keletą lietuvių liaudies dainų, o kaimynus jų valstybės nepriklausomybės šimtmečio paminėjimo proga pasveikino lenkų kalba, sudainuodami patriotinę lenkų tautos dainą „Rota“.
Projekte dalyvavo Koryčino senjorų teatras, įsikūręs 2013 metais. Šiame teatre yra 20 narių iš Koryčino miesto ir aplinkinių miestelių. Nuo pat pradžių Koryčino teatro studijai vadovauja direktorius-režisierius Bernard Bania, Aleksandro Wegierko dramos teatro Bialystoke aktorius. Nuo 2013 metų Koryčino senjorų teatras yra pastatęs gerai žinomas pjeses: N. Gogolio „Vedybos“, A. Mickevičiaus „Baladės ir romansai“, Jan Drda „Žaidimas su velniu“. Su pastaruoju spektakliu Koryčino senjorų teatras 2016 metais laimėjo Gran Prix konkurse, Lenkijoje. 2017 m. teatras taip pat pateko į šio konkurso finalą su A. Fredri spektakliu „Ponios ir husarai“. Koryčino senjorų teatras pagal Moljero komediją „Miestelėnas bajoras“ pastatytą linksmą spektaklį vaidino ir š. m. liepos 14–15 dienomis, Birštone vykusiame Lietuvos ir Lenkijos tarptautiniame teatrų festivalyje.
Aktyvus projekto dalyvis buvo ir Birštono vienkiemio teatras, atkurtas prieš 16 metų ir jau pastatęs 12 spektaklių. Nuo 2014 metų teatras dalyvauja Lietuvos mėgėjų teatrų konkursuose ir šventėse, o 2017 metais mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ su spektakliu „Kuprotas oželis“ buvo apdovanotas už ryškiausią muzikinį garsinį sprendimą.
Projekto įgyvendinimo metu užsimezgusi Birštono ir Koryčino savivaldybių senjorų draugystė tęsiasi ir toliau, aptariant būsimus susitikimus ir planuojant pasirodymus bendruose teatrų mėgėjų renginiuose.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programą. Bendra projekto vertė – 49 609,85 Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšų dalis 42 168,36 Eur. Projekto partnerių skiriama lėšų dalis – 7 441,49 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. vasario 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.

Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai