Oro kokybės ir triukšmo matavimo tyrimai Birštone

Gruodžio 5 d. Birštone buvo matuojama oro tarša. Oro taršos monitoringo, vykdomo nuo 2009 m., metu nė karto nebuvo užfiksuota padidėjusi oro tarša. Oro kokybė buvo matuojama keturiose vietose, kurios buvo parinktos, atsižvelgiant į įstaigų išsidėstymą:
• Kęstučio g. 29;
• B. Sruogos g. 4;
• Algirdo g. 14
• Jaunimo g. 2.
Vertinant oro kokybę, buvo matuojama: anglies monoksidas, azoto dioksidas, sieros dioksidas ir dulkių (kietųjų dalelių) kiekis. Šių medžiagų koncentraciją ore lemia kūrenimo kietu kuru ir automobilių išmetamųjų dujų teršalai. Atlikus tyrimų atitikties teisės aktams vertinimą, buvo nustatyta, kad oro kokybė Birštone – gera. Nė vienas iš išvardytų teršalų ar cheminių medžiagų neviršija leistinos koncentracijos.
Gruodį taip pat buvo atlikti triukšmo matavimai. Matavimus Birštone, Birutės ir Lelijų gatvėse, atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos darbuotojai. Ekvivalentinis (vidutinis) garso slėgio lygis buvo matuojamas dienos, vakaro ir nakties metu. Garso slėgio lygis gyvenamųjų pastatų aplinkoje neviršijo Lietuvos kurortuose leidžiamų normų.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai