Rugpjūčio 30 d. Birštono tarybos posėdis ir svarbiausi jo sprendimai

Rugpjūčio 30 d., penktadienį, vyko Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.
Tarybos posėdžio metu buvo nutarta pakeisti Birštono savivaldybės, atstovaujamos Birštono savivaldybės administracijos, ir UAB „Sanatorija Vytautas“ 2016 m. balandžio 21 d. sudarytą Savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų nuomos sutartį Nr. (11.18.)-IS-119 (toliau tekste – Sutartis) ir pasirašyti susitarimą dėl kai kurių sutarties terminų pratęsimo.
Posėdžio metu nutarta išnuomoti ne ilgesniam kaip 50 (penkiasdešimties) metų laikotarpiui Savivaldybės nuosavybės teise valdomą žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1201/0002:175, plotas – 28906 kv. m), esantį Birštono m., Birštono sav., administracinės paskirties pastatų reikiamų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų statybai. Taip pat nustatyti reikalavimai strateginiam investuotojui ir strateginio investuotojo įsipareigojimai. Nuomojama teritorija – „Birštono vartai“ – yra svarbiausia įvažiavimo į Birštono kurortą vieta. Tikimasi, kad investavus ir įveiklinus šią teritoriją, atsiras šiuo metu taip reikiamų biurų patalpų, sveikatinimo ir svečių namų, maitinimo, prekybos, pramogų paslaugų vietų. Bus pasiūlyta daugiau paslaugų Savivaldybės gyventojams ir svečiams, sukurtos aukštos kvalifikacijos ir pridėtinės vertės, geriau apmokamos darbo vietos, didės Birštono savivaldybės gyventojų skaičius, bus gaunama daugiau pajamų į Birštono savivaldybės biudžetą. Taip pat bus įrengtos automobilių saugyklos („automobilių uostas“) ir kiti viešosios infrastruktūros objektai. Per daugelį metų ekologiškoje aplinkoje bus taupomi energiniai ištekliai, dar labiau gerės Birštono kaip žaliojo miesto kurorto reputacija.
Taryba pritarė sprendimui sudaryti sąlygas dalyvauti 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programoje ir gauti finansavimą bendro Birštono savivaldybės administracijos ir Stare Juchy valsčiaus administracijos projekto „Bendra istorija – bendri maršrutai“ (toliau – Projektas) rengime ir įgyvendinime. Šiuo projektu siekiama skatinti turizmo plėtrą, rekonstruoti seną Žvėrinčiaus miško dviračių-pėsčiųjų taką (įgyvendinti rekonstrukcijos II-ą etapą), įrengti informacinius stendus apie regiono istoriją, kultūros ir gamtos paveldą bei keistis gerąja patirtimi su projekto partneriu, dalyvaujant mokomuosiuose vizituose pas projekto partnerį.
Posėdžio metu Taryba nutarė sudaryti sąlygas dalyvauti Lietuvos Respublikos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros programoje „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“. Sudarius šias sąlygas, ant Birštono savivaldybės gimnazijos stogo būtų įrengta saulės kolektorių sistema, siekiant mažinti elektros suvartojimo sąnaudas Birštono gimnazijos pastatų komplekse.
Posėdžio metu buvo pritarta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-733 paskirtų lėšų naudojimui Birštono savivaldybės gimnazijos pastato dalies stogo remontui ir nutarta skirti ne mažiau kaip 50 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų nuo skiriamų valstybės biudžeto lėšų bei padengti visas su projektu susijusias netinkamas finansuoti išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia skiriamas projekto finansavimas.
Taryba pritarė sprendimui sudaryti Birštono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą, kuri sudaroma iš 8 narių: 4 deleguojami Savivaldybės tarybos ir Birštono savivaldybės administracijos darbuotojų ar jai pavaldžių įstaigų, 4 deleguojami Savivaldybėje veikiančios Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos. Jaunimo atstovų rinkimų, kurie vyko 2019 m. liepos 9 d., metu jau buvo išrinkti 4 jaunimo atstovai, todėl posėdžio metu buvo pasiūlyti likusieji 4 nariai. Birštono savivaldybės jaunimo reikalų taryba padeda efektyviau formuoti jaunimo politiką Birštono savivaldybėje, yra sudarytos galimybės organizacijų atstovams dalyvauti įgyvendinant kitas Jaunimo reikalų tarybos nuostatuose patvirtintas Jaunimo reikalų tarybos funkcijas, į jaunimo veiklą aktyviau įtraukiant vietos valdžios atstovus.
Tarybos posėdžio metu buvo nustatytos dvi naujos Birštono savivaldybės viešųjų vietų teritorijos, kuriose bus draudžiama rūkyti: Birštono apžvalgos bokšto teritorija bei Birštono savivaldybės aikštė ir Birštono savivaldybės administracinio pastato teritorija.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai