Valstybinės kalbos priežiūros ir tvarkybos reforma aptarta Marijampolėje

Rugsėjo 19 dieną į Marijampolės savivaldybę VLKK pirmininko, Audrio Antanaičio, prašymu atvyko Marijampolės apskrities ir gretimų savivaldybių (Birštono, Prienų, Lazdijų, Vilkaviškio, Kalvarijos, Šakių, Kazlų Rūdos, Jurbarko) kalbos tvarkytojai ir juos kuruojantys savivaldybių administracijų atsakingi asmenys. Susitikime su jais  buvo aptarta reformos tema, dalyviai diskutavo. Buvo kalbama apie finansavimą ir valstybinės kalbos tvarkytojo pareigybės tiesiogines funkcijas bei jų vykdymą.
Pasak A. Antanaičio, ruošiantis reformai, svarbu žinoti savivaldybių vadovų poziciją dėl kalbos tvarkytojo pareigybės, kadangi šiuo metu valstybės deleguotą valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją savivaldybėse įgyvendina kalbos tvarkytojai, finansuojami ir Valstybinės kalbos inspekcijos, tačiau pavaldūs ne jai, o konkrečios savivaldybės administracijos vadovui ar jos skyriui.
Po susitikimo savivaldybėje A. Antanaitis ir kalbos tvarkytojai buvo pakviesti į ekskursiją. Išvykos metu aplankyta Rygiškių Jono gimnazija, Palaimintojo Jurgio Matulaičio, Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialinis ir Marijampolės kraštotyros muziejai, kurių gidai sužavėjo savo išskirtiniu nuoširdumu, profesionalumu.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. kalbos tvarkytojos informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai